Pasar Festival Djempol

op 14 september 2018

De Pasar Malam in het EXPO Center in Enschede, zal dit jaar plaatsvinden op 28-29 en 30 september.
Zet het alvast in uw agenda. Maar reserveer de 30e wel voor de IKA koempoelan!!!

Michel van RuyvenPasar Festival Djempol