Pelita bijeenkomst naoorlogse generaties

op 5 oktober 2018

Op 8 september is door de stichting Pelita een ontmoetingsdag georganiseerd. Als een ontmoetingsplatform voor iedereen van de Nederlandse, Indische en Molukse naoorlogse generatie, die geïnteresseerd is in het behoud van de Indische cultuur. Een bijeenkomst waar bezoekers hun verhalen kunnen vertellen en delen met anderen. De Bijeenkomst vond plaats in Baarn. Onder leiding van Nynke van Zwol, Antropologe van de St. Pelita. Erica Burer Fotografe, en Inge Dümpel Schrijfster die u daarin begeleiden of stimuleren. Schrijfster Inge Dumpel was dit jaar spreekster op de laatste herdenking op 15 augustus in Enschede.

Er is een inleidend verhaal verteld van het ontstaan en tot stand komen van een boek dat in samenwerking van Inge en Erica tot stand is gekomen en dat eind van dit jaar uitgegeven gaat worden. Genaamd “imagine” waarin het belang en de drang om je verhaal door te geven aan de volgende generaties tot uitdrukking is gebracht. Door op zoek te gaan naar Indische Nederlanders in Nederland zowel als in Amerika die hun verhaal en culturele gewoontes met ons wilden delen.

Tijdens een mini workshop na de lunch, is door gebruik te maken van foto’s uit een familiealbum gekeken naar aanwijzingen die ons iets meer kunnen vertellen over een aantal feiten op die foto, waarin we wellicht geïnteresseerd zijn. Zoals, Wat zien we op de foto. Wie staan er op, Waar is het, Wanneer is het, Wat zien we nog meer op zo’n foto, b.v. De kleding, bloemen enz. enz.

Allemaal elementen waardoor er al pratend een goed idee ontstond over vragen die er kunnen bestaan bij het bekijken van zo’n foto uit het familiealbum. Er ontstaan zo, mogelijke antwoorden op prangende vragen, die aanvullend kunnen zijn bij het verzamelen van de gegevens van een familiegeschiedenis. Daarna is nog nagepraat. En zijn er nog wat vragen gesteld. Op de vraag o.a. wie het belangrijk vond of de Indische cultuur behouden moest blijven, kwamen verschillende antwoorden. Natuurlijk als eerste, wat verstaan we onder de Indische cultuur. Hoe geven we die dan door. Enz.

Het doorgeven gebeurd o.a. door; Praten, schrijven, door voorbeeldfunctie, Door automatisch niet intentioneel overdragen, van de zichtbare en onzichtbare handelingen, gedragingen, spraak, instelling, enz. Al met al vonden wij het een interessante en inspirerende dag die zeker vervolg wordt. De planning voor dit najaar is verder: 27 oktober en 15 december. Daarover volgt nog een bericht. Een ieder die geïnteresseerd is kan daar naar toe gaan.

Voor Informatie mail met Nynke van Zwol N.van.Zwol@pelita.nl
Nol & Cisca Kok

Michel van RuyvenPelita bijeenkomst naoorlogse generaties