Prahoe, perahoe of praoe

op 19 april 2019

Woorden die je uit een andere taal overneemt noem je leenwoorden. Veel Maleise en Indonesische woorden zijn via het personeel van de VOC, zeelieden en reizigers in het scheepsjargon terechtgekomen en via die weg in de Nederlandse taal beland. Overigens is de Nederlandse invloed op het Maleis-Indonesisch veel groter geweest dan andersom. Er bestaan ongeveer 8000 woorden in de Indonesische taal die zijn ontleend aan het Nederlands.

Prauw: Indonesisch vaartuig. De taalkundige Pieter Johannes Veth, schreef in 1889 over dit woord: Vernederlandst uit het Javaanse en Maleise prahoe, perahoe of praoe, is zeker een van de meest bekende en gebruikte onder de inlandse woorden, die eerst in Indië, later ook, waar over Indië gehandeld wordt, in Nederland, in onze taal zijn opgenomen.

Michel van RuyvenPrahoe, perahoe of praoe