PUR/SVB komt uitleg geven over de “BACKPAY” kwestie

op 10 juni 2016

De PUR/SVB heeft het aanbod gedaan naar Indische organisaties in Nederland om op de kumpulans tekst en uitleg te komen geven over de “BACKPAY” kwestie. Huidige stand van zaken. De heer Hans Kabel van Pelita heeft op onze koempoelan van april uitleg gegeven.

Wie een aanvraag wil doen kan de aanvraagformulieren hier DOWNLOADEN of via het Internet op de site van Pelita, of van SVB De Backpay zal alleen uitbetaald worden aan de kleine groep nog levenden (allen 90 +) die als ambtenaar BB of KNIL militair tussen 1942-1945 gevangen zijn geweest tijdens de Japanse bezetting. Weduwen van deze groep, of de kinderen van hen, zijn uitgesloten van de Backpay regeling. Wanneer je als nabestaande een aanvraag voor betaling Backpay indient bij de SVB, dan zul je afgewezen worden. Daarna kun je in bezwaar en beroep gaan; dan zal de rechter beslissen of je er als weduwe of nabestaande/kind mogelijk wel recht op hebt. Dat is nog afwachten; er zijn nog geen rechtszaken hierover geweest. (Niet geschoten is altijd mis)

Michel van RuyvenPUR/SVB komt uitleg geven over de “BACKPAY” kwestie