Reactie van de heer Boiten met betrekking tot de “BACKPAY”

op 8 april 2016

Wat de Backpay betreft: de PUR/SVB heeft het aanbod gedaan naar Indische organisaties in Nederland om op de kumpulans hierover tekst en uitleg te komen geven. Je kunt dus met de SVB in Leiden hierover contact opnemen en vragen of iemand van de SVB op de IKA kumpulan over de Backpay gerichte voorlichting wil komen geven.

De Backpay zal alleen uitbetaald worden aan de kleine groep nog levenden (allen 90 +) die als ambtenaar BB of KNIL militair tussen 1942-1945 gevangen zijn geweest tijdens de Japanse bezetting. Weduwen van deze groep, of de kinderen van hen, zijn uitgesloten van de Backpay regeling. Wanneer je een aanvraag voor betaling Backpay als weduwe of als kind/nabestaande indient bij de SVB, dan zul je afgewezen worden. Daarna kun je in bezwaar en beroep gaan; dan zal de rechter beslissen of je er als weduwe of nabestaande/kind mogelijk wel recht op hebt. Dat is nog afwachten; er zijn nog geen rechtszaken hierover geweest.

Tot zover de berichtgeving van de heer Theo Boiten.

Michel van RuyvenReactie van de heer Boiten met betrekking tot de “BACKPAY”