Regiobands steunen onze benefit actie voor het jaar 2020

op 14 november 2019

Een van de besparingen voor het volgend jaar zijn de artiesten (bands). In de afgelopen jaren hebben onze regiobands getrouw bij toerbeurt de muziek tijdens de Koempoelan verzorgd. Na een korte uitleg over de financiële situatie van onze IKA en het verzoek om voor 2020 deel te nemen aan het benefit optreden hebben de regiobands desgevraagd hun steun toegezegd en gaan akkoord met een gage van 50% van het huidige bedrag wat er nu voor staat.
Bij deze wil ik mijn oprechte dank overbrengen aan alle regiobands en dat 2020 een succesvol muzikaal jaar gaat worden. Wij vragen onze leden hiervoor open te staan en de geste van de regiobands in dank te aanvaarden. Aan de kwaliteit van de muziek zal het niet liggen. Het dansplezier wordt hierdoor niet ondermijnd. Nogmaals hartelijk dank aan de regiobands.

Een volgende besparing is doorgevoerd met betrekking tot het optreden van de dansgroep Hawaiian Fantasy voor de Paasoempoelan in 2020 (voor 29 maart 2020 afgezegd).

Michel van RuyvenRegiobands steunen onze benefit actie voor het jaar 2020