Resultaat contributie inning over 2016

op 13 februari 2017

70 leden (inclusief de echtparen) hebben gebruik gemaakt van de automatische contributie inning. 120 leden (inclusief de echtparen) hebben te kennen gegeven gebruik te maken van de acceptgirokaart. Uiteindelijk heeft slechts een 15-tal leden hiervan gebruikt gemaakt. Men gaf toch de voorkeur om via het internet bankieren hun contributie over te maken. Nog 7 leden zijn in gebreke gebleven om hun contributie voor 2017 over te maken. Voor de 20e februari worden zij in de gelegenheid gesteld het bedrag over te maken of per kas te betalen. Bij achterwege blijven hiervan worden deze leden van de ledenlijst afgevoerd.

Resume: Het zou wenselijk zijn als men alsnog gebruik maakt van automatische incasso, daar vele leden toch via internet bankieren overmaken. De inning wordt hierdoor veel vlotter. Neem contact op met uw penningmeester (Tony Kuschel). Bij voorbaat dank. Denk erom dat door een maatregel van de Bank m.i.v. 1 januari 2019 de betaling via acceptgiro niet meer mogelijk is.

Met vriendelijke groeten,
Tony Kuschel, uw voorzitter

Michel van RuyvenResultaat contributie inning over 2016