Stichting Slamat Datang 2014

op 4 januari 2014

Voor degene onder u die de koempoelan van de stichting Slamat Datang in Enschede regelmatig bezoeken het volgende. De koempoelan wordt elke eerst vrijdag van de maand gehouden in het gebouw ”de Schalm” aanbouw van de KatholiekeVerrijzeniskerk. Aan de het leunenberg (Wesselerbrink) In Enschede. Aanvang 13.00 uur einde 16.30 uur. Opgave deelname maaltijd 7 dagen van te voren. Via het Centrale Telefoon nummer van de Posten: 053-4753753 en vragen naar een van de dames Francis Hulsmeijer of An Thijssen.

Michel van RuyvenStichting Slamat Datang 2014