Terugloop van het aantal bezoekers koempoelan

op 14 november 2019

Zoals u in het voorwoord van de Voorzitter heeft kunnen lezen hebben we in een bijzondere bestuursvergadering gesproken over de terugloop van het aantal bezoekers per koempoelan in het afgelopen jaar en hoe we daar verandering in kunnen brengen. Een terugloop van het aantal bezoekers per koempoelan heeft directe gevolgen voor de financiële situatie van de vereniging. Ondanks dat we er financieel gezond voorstaan kunnen we het ons niet permitteren om een koempoelan met een negatief saldo af te sluiten. We kunnen uit onze reserves putten, maar die situatie mag en kan niet te lang duren. Om die reden heeft het bestuur een aantal aanpassingen besproken die u in het voorwoord kunt lezen. Er zijn nog meer maatregelen getroffen om op korte termijn als IKA positief te kunnen blijven functioneren. Niet alles is direct zichtbaar maar zodra het duidelijk is zal het in het NB en ook in de ALV van februari 2020 bekend gemaakt worden.

Nol Kok

Michel van RuyvenTerugloop van het aantal bezoekers koempoelan