URGENTE OPROEP – uw email adres aan ons door te geven

op 8 januari 2018

URGENTE OPROEP (herhaling) aan alle leden (en niet leden) van onze Indische Koempoelan Almelo!

Wij zijn gelukkig gespaard gebleven van onverwachte calamiteiten binnen onze vereniging de afgelopen jaren. Het kan voorkomen dat er plotseling een Koempoelan middag dient te worden afgelast! Hoe spelen wij hierop in.?

Wij gaan 300 leden bellen. Eén intensieve actie! Óf wij sturen 300 e-mails met een belangrijk bericht van afgelasting. Dat is de snelste weg toch. Kunt u zich dit voorstellen? Ons verzoek van het voltallig bestuur aan u is om uw email adres aan ons door te geven. Het liefst stuurt u een email naar de voorzitter/penningmeester met een kort bericht dat de email alleen gebruikt gaat worden voor calamiteiten. Later kan in overleg met u de bestuursactiviteiten hieraan worden verbonden. Daar komen wij later op terug.

Mijn email adres is: tony.kuschel@gmail.com . Ik hoop een reactie van u te mogen ontvangen gedurende het jaar 2018. Dit lijkt mij wederom een goede voornemen. Dank voor uw medewerking in deze.

Met vriendelijke groeten Tony Kuschel, uw voorzitter

Michel van RuyvenURGENTE OPROEP – uw email adres aan ons door te geven