Uw bezoek op de kerstkoempoelan de 21e december a.S.

op 18 november 2014

Deze kerstbijeenkomst is een ietwat andere dan we gewend waren; althans voor wat betreft het “eerste uur”. Geen zang of gospelkoor dit keer…maar een andere invulling van het eerste uur. Van 13.00 Tot 14.00 Uur zal een spontane kerstviering gehouden worden, waar een ieder bij betrokken wordt. Namens het bestuur het verzoek om voor 13.00 Uur in de zaal aanwezig te zijn. Het zou bijzonder jammer zijn als u te laat komt, want het komt de kerstsfeer niet ten goede. Wij hopen op uw medewerking in deze. Bij voorbaat onze hartelijke dank voor uw spontaniteit. Het programma blijft wel een verrassing.

Met vriendelijke groet,
Tony kuschel, uw voorzitter.

Michel van RuyvenUw bezoek op de kerstkoempoelan de 21e december a.S.