Van de voorzitter, april 2014

op 4 april 2014

Wij houden onze koempoelan op 27 april a.s. De lente is aangebroken en de afgelopen periode zijn de weergoden ons goed gezind. Wij hopen dat de komende maand ons wederom mooie en warme dagen brengt. De paasdagen zijn dan voorbij en laten we genieten van onze gezellige april-koempoelan.
De Busreis naar de Tong Tong Fair Den Haag is op vrijdag 30 mei a.s. De sluitingsdatum voor de aanmelding is 30 april. Er is veel animo dit keer. Er kunnen 50 personen meegaan. Vol=Vol. U kunt zich opgeven bij Peter Camerik: 0546-843461 of per email camerik@ziggo.nl . Degene, die zich al hebben opgegeven verzoek ik om tijdig het bedrag over te maken. Uw zitplaats in de bus is pas geldig als wij uw betaling hebben ontvangen. Alvast bedankt voor uw medewerking. Het belooft weer een gezellig dagje uit te worden.
De afgelopen paaskoempoelan is weer een gezellige en sfeervolle middag geweest. Vele positieve reacties van onze leden heb ik mogen aanhoren en het verblijd ons bestuur dat u allen het zo heeft ervaren. De dansgroep Hawaiian Fantasy, die al enige jaren voor ons optrad en voor onze Paaskoempoelan helemaal uit Den Helder is overgekomen, heeft als toegift voor ons een Live Band meegenomen om deze paasmiddag geheel in Hawaiian sfeer op te luisteren. Onze welgemeende dank voor deze geste. Wij hopen het komende jaar weer op ze te mogen rekenen.

Bij deze roep ik u alvast aan, dat in de Mei koempoelan de Indische Klederdracht het thema van deze middag is. Graag zou ik u, zoveel mogelijk in Indische Klederdracht op de koempoelan begroeten. Het is niet verplicht hoor! Ook aan de heren het verzoek hieraan gevolg te geven. Alvast bedankt voor jullie medewerking in deze. O, ja er is ook een prijs zowel voor de dames als de heren ter beschikking gesteld. Ayooo lui…. Doen ja!
Begin juni organiseren wij een VISDAG voor onze leden en aanhang. Vrienden en kennissen zijn ook welkom. Verderop in dit bulletin vindt u meer bijzonderheden hierover. Deze visdag wordt in IKA-verband georganiseerd en natuurlijk zijn hier prijzen te winnen. Geeft u tijdig op.
Rest mij nog u allen hartelijk welkom te mogen heten op 27 april a.s. Een goed humeur en een dosis enthousiasme maakt deze middag tot een succes. Tot ziens!

Met vriendelijke groeten
Tony Kuschel, uw voorzitter.

Michel van RuyvenVan de voorzitter, april 2014