Van de voorzitter, april 2015

op 13 april 2015

Wij houden onze koempoelan op 26 april a.s. Na een lange en koude winter periode zien wij weer uit naar fijne en misschien ook nog warme dagen. Wij hopen dat op deze zondag het zonnetje voor ons schijnen mag en dat wij die griepplaag achter ons kunnen laten! De Busreis naar de Tong Tong Fair Den Haag is op donderdag 28 mei a.s. De sluitingsdatum voor de aanmelding is 30 april. Er is veel animo dit keer. U kunt zich opgeven bij Peter Camerik: 0546-843461 of per email camerik@caiway.nl. Degene, die zich al hebben opgegeven verzoek ik om tijdig het bedrag over te maken. Uw zitplaats in de bus is pas geldig als wij uw betaling hebben ontvangen. Alvast bedankt voor uw medewerking. Het belooft weer een gezellig dagje uit te worden.

De afgelopen Paaskoempoelan is weer een gezellige en sfeervolle middag geweest. Vele positieve reacties van onze leden heb ik mogen aanhoren en het verblijd ons bestuur dat u allen het zo heeft ervaren. De dansgroep Hawaiian Fantasy, die al enige jaren voor ons optrad en voor onze Paaskoempoelan helemaal uit Den Helder is overgekomen heeft als toegift voor ons een Live Band meegenomen om deze paasmiddag geheel in Hawaiian sfeer op te luisteren. Onze welgemeende dank voor deze geste. Wij hopen het komende jaar weer op ze te mogen rekenen.

Bij deze roep ik u alvast aan, dat in de Mei koempoelan de Indische Klederdracht het thema van deze middag is. Graag zou ik u, zoveel mogelijk in Indische Klederdracht op de koempoelan begroeten. Het is niet verplicht hoor! Ook aan de heren het verzoek hieraan gevolg te geven. Alvast bedankt voor jullie medewerking in deze. O, ja er is ook een prijs zowel voor de dames als de heren ter beschikking gesteld. Ayooo lui…. Doen ja!

Op zondag 7 juni wordt er weer en viswedstrijd in IKA verband georganiseerd. Volgende maand krijgt u hierover meer details. Ook voor een vliegerdag zal nog een datum worden geprikt. Wij houden u op de hoogte in het volgende bulletin. De heer Theo Boiten, adviseur van de Pelita houdt op deze koempoelan spreekuur voor allerhande vragen omtrent de WUV en de WUBO. 5 Voor belangstellenden verzoek ik u bij aanvang van de koempoelan dit kenbaar te maken als u hiervan gebruik wilt maken. Rest mij nog u allen hartelijk welkom te mogen heten op 26 april a.s. Een goed humeur en een dosis enthousiasme maakt deze middag tot een succes. Tot ziens! Met vriendelijke groeten Tony Kuschel, uw voorzitter.

Michel van RuyvenVan de voorzitter, april 2015