Van de voorzitter, april 2016

op 8 april 2016

Wij houden onze koempoelan op 24 april a.s. Na een lange en koude winter periode zien wij weer uit naar fijne en misschien ook nog warme dagen. Wij hopen dat op deze zondag het zonnetje voor ons schijnen mag en dat wij die griepplaag achter ons kunnen laten!

De afgelopen Paaskoempoelan is weer een gezellige en sfeervolle middag geweest. Vele positieve reacties van onze leden heb ik mogen aanhoren en het verblijd ons bestuur dat u allen het zo heeft ervaren. De dansgroep Hawaiian Fantasy, die al enige jaren voor ons optrad en voor onze Paaskoempoelan helemaal uit Den Helder is overgekomen heeft de paasmiddag geheel in Hawaiian sfeer opgeluisterd.

Onze welgemeende dank voor deze geste. Wij hopen het komende jaar weer op ze te mogen rekenen. Bij deze roep ik u alvast aan, dat in de Mei-koempoelan de Indische Klederdracht het thema van deze middag is. Graag zou ik u, zoveel mogelijk in Indische Klederdracht op de koempoelan begroeten. Het is niet verplicht hoor! Ook aan de heren het verzoek hieraan gevolg te geven. Alvast bedankt voor jullie medewerking in deze.

Oh, ja er is ook een prijs zowel voor de dames als de heren ter beschikking gesteld. Ayooo lui…. Doen ja! Op een zondag in juni wordt er weer en viswedstrijd in IKA verband georganiseerd. Volgende maand krijgt u hierover meer details. Ook voor een vlieger-dag zal nog een datum worden geprikt. Wij houden u op de hoogte in het volgende bulletin.

De heer Theo Boiten, adviseur van de Pelita houdt op deze koempoelan spreekuur voor allerhande vragen omtrent de WUV en de WUBO. Voor belangstellenden verzoek ik u bij aanvang van de koempoelan dit kenbaar te maken als u hiervan gebruik wilt maken. Dhr. Boiten zal bij de aanvang van de koempoelan wat informatie geven omtrent de “Backpay” en eventuele andere aanmeldformulieren.

Rest mij nog u allen hartelijk welkom te mogen heten op 24 april a.s. Een goed humeur en een dosis enthousiasme maakt deze middag tot een succes. Tot ziens. Met vriendelijke groeten Tony Kuschel.

Michel van RuyvenVan de voorzitter, april 2016