Van de voorzitter, april 2017

op 14 april 2017

Wij houden onze koempoelan op 30 april a.s. Na een lange en koude winterperiode zien wij weer uit naar fijne en misschien ook nog warme dagen. Wij hopen dat op deze zondag het zonnetje voor ons schijnen mag en dat wij die griepplaag achter ons kunnen laten!

De Busreis naar de Zwarte Markt in Beverwijk is op zaterdag 17 juni a.s. De sluitingsdatum voor de aanmelding is 10 mei 2017. Er is veel animo hiervoor. U kunt zich opgeven bij Margje Balfour van Burleigh 06-23871985 of per email: margie.balfour@home.nl. Degene, die zich al hebben opgegeven verzoek ik om tijdig het bedrag over te maken. Uw zitplaats in de bus is pas geldig als wij uw betaling hebben ontvangen. Alvast bedankt voor uw medewerking. Het belooft weer een gezellig dagje uit te worden. Het aanmeldformulier treft u aan als bijlage in het boekje.

De verwendag wordt gehouden op zondag 30 juli a.s. Globaal kwamen wij op een aantal van 190 70-plussers. Graag zien wij dat u zich hiervoor opgeeft bij Martin de Jonge 06-13280788 of per e-mail: marten-de-Jonge@hotmail.com. Wij hebben al een begin gemaakt om de verwendag te budgetteren en reeds een in invulling aan te geven. Ik hoop dat u deze dag niet wilt missen en verwachten uw aanmelding zo spoedig mogelijk. Meer nieuws in de komende bulletins. U wordt echt verwend door het bestuur van de IKA. Geheel gratis! Maar wel opgeven! De sluitingsdatum is 30 juni 2017.

De afgelopen paaskoempoelan is weer een gezellige en sfeervolle middag geweest. Vele positieve reacties van onze leden heb ik mogen aanhoren en het verblijd ons bestuur dat u allen het zo heeft ervaren. De dansgroep Hawaian Fantasy, die al enige jaren voor ons optrad en voor onze paaskoempoelan helemaal uit Den Helder is overgekomen heeft als toegift voor ons een Live Band meegenomen om deze paasmiddag geheel in Hawaian sfeer op te luisteren. Onze welgemeende dank voor deze geste.

Wij hopen het komende jaar weer op ze te mogen rekenen.Bij deze roep ik u alvast aan, dat in de Mei koempoelan de Indische Klederdracht het thema van deze middag is. Graag zou ik u, zoveel mogelijk in Indische Klederdracht op de koempoelan begroeten. Het is niet verplicht hoor! Ook aan de heren het verzoek hieraan gevolg te geven. Alvast bedankt voor jullie medewerking in deze. O, ja .. Voor eenieder, die in klederdracht op de Koempoelan komt hebben wij een leuke verrassing in petto zowel voor de dames als de heren. Ayooo lui…. Doen ja!. Rest mij nog u allen hartelijk welkom te mogen heten op 30 april a.s. Een goed humeur en een dosis enthousiasme maakt deze middag tot een succes.

Tot ziens! Met vriendelijke groeten Tony Kuschel, uw voorzitter.

Michel van RuyvenVan de voorzitter, april 2017