Van de voorzitter, april 2018

op 12 april 2018

Wij houden onze koempoelan op 29 april a.s. Na een lange en koude winterperiode zien wij weer uit naar fijne en misschien ook nog warme dagen. Wij hopen dat op deze zondag het zonnetje voor ons schijnen mag en dat wij die griepplaag achter ons kunnen laten!

De Busreis naar de Tong Tong Fair, Den Haag is op vrijdag 1 juni a.s. De sluitingsdatum voor de aanmelding is 10 mei 2018. Er is veel animo hiervoor. U kunt zich opgeven bij Margje Balfour van Burleigh 06-23871985 of per email: margie.balfour@home.nl. Degene, die zich al hebben opgegeven verzoek ik om tijdig het bedrag over te maken. Uw zitplaats in de bus is pas geldig als wij uw betaling hebben ontvangen. Alvast bedankt voor uw medewerking. Het belooft weer een gezellig dagje uit te worden. Het aanmeldformulier treft u aan als bijlage in het boekje.

De afgelopen paaskoempoelan is weer een gezellige en sfeervolle middag geweest. Vele positieve reacties van onze leden heb ik mogen aanhoren en het verblijd ons bestuur dat u allen het zo heeft ervaren. De dansgroep Hawaiian Fantasy, die al enige jaren voor ons heeft opgetreden en voor onze paaskoempoelan helemaal uit Den Helder is overgekomen, heeft als toegift voor ons een Live Band meegenomen om deze paasmiddag geheel in Hawaiian sfeer op te luisteren. Onze welgemeende dank voor deze geste. Wij hopen het komende jaar weer op ze te mogen rekenen.

Mededeling omtrent de band in april. Het optreden van de band Pete en Instead is afgelast. Het overlijden van Pete Tönjes heeft ons bijzonder getroffen. Diverse jaren hebben zij de muziek voor ons verzorgd. Het verdriet met de familie en vrienden van de band hebben wij mogen delen. Als vervangende band treedt deze maand voor ons op de band QUINT.

Wij hebben op de ALV het verzoek gekregen om op meerdere koempoelans enkele kraampjes met allerhande artikelen ten toon te stellen. Bij deze hebben wij twee standhouders bereid gevonden om op onze april koempoelan hieraan gevolg te geven. Bedankt voor deze geste.

Bij deze roep ik u alvast aan, dat in de Mei koempoelan de Indische Klederdracht het thema van deze middag is. Graag zou ik u, zoveel mogelijk in Indische Klederdracht op de koempoelen begroeten. Het is niet verplicht hoor! Ook aan de heren het verzoek hieraan gevolg te geven. Alvast bedankt voor jullie medewerking in deze. O, ja .. Voor eenieder, die in klederdracht op de Koempoelan komt hebben wij een leuke verrassing in petto zowel voor de dames als de heren. Ayooo lui…. Doen ja!.

Rest mij nog u allen hartelijk welkom te mogen heten op 29 april a.s. Een goed humeur en een dosis enthousiasme maakt deze middag tot een succes. Tot ziens!

Met vriendelijke groeten
Tony Kuschel, uw voorzitter.

Michel van RuyvenVan de voorzitter, april 2018