Van de voorzitter, april 2019

op 19 april 2019

Wij houden onze Koempoelan op 28 april a.s. Na een lange en koude winterperiode zien wij weer uit naar fijne en misschien ook nog warme dagen. Wij hopen dat op deze zondag het zonnetje voor ons schijnen mag en dat wij die griepplaag achter ons kunnen laten!

De afgelopen Paaskoempoelan was weer een gezellige en sfeervolle middag. Vele positieve reacties van onze leden heb ik mogen aanhoren en het verblijdt ons bestuur dat u allen het zo heeft ervaren. De dansgroep Hawaiian Fantasy, die al enige jaren voor ons optrad en voor onze Paaskoempoelan helemaal uit Den Helder is overgekomen heeft als toegift voor ons een Live Band meegenomen om deze paasmiddag geheel in Hawaiian sfeer op te luisteren. Onze welgemeende dank voor deze geste. Wij hopen het komende jaar weer op ze te mogen rekenen.

Bij deze zeg ik u alvast, dat voor de Mei Koempoelan de INDISCHE KLEDERDRACHT het thema van deze middag is. Graag zou ik u, zoveel mogelijk in Indische Klederdracht op de Koempoelan begroeten. Het is niet verplicht hoor!

Ook aan de heren het verzoek hieraan gevolg te geven. Alvast bedankt voor jullie medewerking in deze. O, ja .. Voor eenieder, die in klederdracht op de Koempoelan komt hebben wij een leuke verrassing in petto zowel voor de dames als de heren. Ayooo lui…. Doen ja!. Op zaterdag 15 juni wordt in RUMAH KITA in Wageningen een Mini Pasar Malam gehouden. Verderop in dit bulletin vindt u nadere informatie hierover. Noteer deze datum alvast!

Onze VERWENDAG op zondag 1 september 2019 staat weer op de agenda. Het is bedoeld voor onze 70-plus leden uiteraard. Daar wij in de maand juli en augustus geen Koempoelan houden willen voor 10 juni 2019 van u vernemen of u op de verwendag aanwezig bent. U dient zich vroegtijdig op te geven bij Marten de Jonge. Wij zijn bezig om het dagprogramma vast te stellen maar zijn afhankelijk van uw deelname. Dus reageer snel. Bij voorbaat onze dank voor uw welwillende medewerking. Degene, die in 2019 al 70 jaar zijn of nog worden dit jaar zijn van harte welkom. Neem hier goede nota van. Rest mij nog u allen hartelijk welkom te mogen heten op 28 april a.s. Een goed humeur en een dosis enthousiasme maakt deze middag tot een succes. Tot ziens!

Met vriendelijke groeten
Tony Kuschel, uw voorzitter

Michel van RuyvenVan de voorzitter, april 2019