Van de voorzitter, april 2020

op 7 april 2020

Beste Ika-leden
In deze periode van de corona-crisis hebben wij als IKA toch een gemis aan contacten met elkaar. Wat altijd zo gewoon is blijkt nu plotseling veranderd te zijn in afstand houden van elkaar. Dit is net het tegenovergestelde van waarvoor wij met elkaar bijeenkomen. Gezellig met elkaar praten, dansen, bingo en eten.

Geheel onverwachts is hier tijdelijk een halt toegeroepen door het coronavirus. Wie heeft ooit gedacht dat dit zo’n impact heeft binnen onze Koempoelan. De berichten aanhorend van de besmetting en het aantal overledenen, die iedere dag weer ons angstiger maakt en daardoor raken wij in paniek. Wij horen tot de risicogroep en zijn kwetsbaar voor deze coronavirus. Hoe komen wij onze dagen en het weekend door. De eenzaamheid heeft ons in de ban. De contacten met familie, vrienden en kennissen is plotsklap verbroken.

Inmiddels hebben we al het achterstallig werk aan de kant en kijken uit naar nieuwe uitdagingen om zo onze tijd een nuttige invulling te geven. Maar dan wordt de datum weer vooruitgeschoven en dan zakt ons de moed weer in de schoenen. Wij zijn met z’n allen in een Schock-toestand terechtgekomen en hopen dat wij allen gezond mogen blijven. We weten niet zeker hoelang deze crisis nog voortduurt? Tot 1 juni 2020 zijn alle activiteiten (ook binnen onze IKA) stilgelegd. Het is zeer waarschijnlijk dat de juni Koempoelan dan ook nog dubieus is.

Wij zitten nog steeds in een onzekere situatie en uw bestuur zal vooralsnog “als de situatie weer normaal is “de eerstkomende Koempoelan u tijdig via ons nieuwsbulletin laten weten. Als u behoefte heeft om elkaar te spreken of te zien dan is er een mogelijkheid om gebruik te maken van het beeldbellen via uw smartphone. Ik ga er zeker gebruik van maken en bij gelegenheid kunt u mij altijd bereiken.

Ik wens u en de uwen veel sterkte en kracht toe in deze moeilijke tijd voor ons allen. Wij hopen dat deze coronavirus onze leden bespaard moge blijven van alle narigheden. Ik hoop dat ik u allen weer op de eerstvolgende Koempoelan van harte mag begroeten.

Met een hartelijke groet,
Tony Kuschel uw voorzitter

Michel van RuyvenVan de voorzitter, april 2020