Van de voorzitter, december 2019

op 13 december 2019

Deze laatste editie in december geeft aan dat het jaar 2019 bijna ten einde loopt. Hoe kan het anders. Wij hebben hele leuke en fijne Koempoelans achter de rug. De opkomst was bijzonder (redelijk tot goed te noemen). Uw bestuur is U daarvoor zeer erkentelijk en bij deze onze welgemeende dank aan allen die het bijwonen van deze gezellige zondagmiddag zeer op prijs hebben gesteld. De KERST- Koempoelan is wellicht traditioneel. Deze zondag voor kerstmis zal ons zeker in een kerststemming brengen en de kerstsfeer op deze middag helpt ons allen het kerstfeest in te luiden.

Een kerstgedachte
Nooit zullen wij de moed opgeven
Ook al is het leven soms zo zwaar
Wij durven allen verder te leven
Met elkaar en voor elkaar

Nooit zullen wij alles zomaar accepteren
Laat die uitdaging niet zomaar staan
Wij huilen, lachen, knokken en leren
Om toch samen weer verder te gaan

Laten wij allen tezamen nu eens voor elkander zorgen en
Dat al die strijd onderling nu eens wordt opgeborgen
Dat het nieuwe jaar eens wordt wat wij ervan verwachten
En dat onze harten worden gevuld met blijde gedachten.

Kijk naar voren, kijk niet om
Vecht, wees sterk, je weet wel waarom
De Koempoelan heeft zo ook zijn waarde
Ik wens u allen vrede op aarde.

Mede namens het voltallig bestuur wensen wij U en de Uwen een prettige kerst en een voorspoedig jaar 2020 toe in goede gezondheid. Wij hopen u op de Koempoelan van 22 december te mogen begroeten. Een goed humeur en een dosis enthousiasme maakt deze middag tot een succes! Tot ziens!!!

Met vriendelijke groeten
Tony Kuschel, uw voorzitter

Michel van RuyvenVan de voorzitter, december 2019