Van de voorzitter – januari 2014

op 4 januari 2014

Van de voorzitter,
Het jaar 2013 is voorbij! 2014 dient zich aan! Ik wens u allen een voorspoedig 2014 toe in goede gezondheid en dat wij allen nog in lengte van jaren met veel plezier ontspannen bij elkaar moge zijn.
De volgende maand (op 23 februari) houden wij onze Algemene Leden Vergadering (ALV). Wij gaan er weer voor en onze activiteiten gaan wij met de nodige zorgvuldigheid weer plannen. In het bulletin van februari vermelden wij de AGENDA van de ALV, de notulen van vorig jaar( 24 februari 2013) hebben wij in het bulletin van maart 2013 gepubliceerd en het jaaroverzicht van onze secretaris en de lijst van aftredende bestuursleden wordt in februari in het NB geplaatst. Het financieel jaarverslag zal vooraf aan de ALV worden getoond. Wederom benadruk ik bij dezen, dat de ALV na afloop van de koempoelan van 17 tot 18 uur zal worden gehouden. Nadere bijzonderheden vermelden wij u in het volgende bulletin.
Het goede nieuws mag ik u niet onthouden: Onze subsidie voor dit jaar(2014) is toegekend. Hoera! Wij kunnen weer plannen maken.
In de periode tussen 29 mei t/m 9 juni wordt de Tong Tong Fair in den Haag gehouden. Wij hebben een datum geprikt en wel op 30 mei 2014 hebben wij een busreis gepland. Wij hopen dat er voldoende belangstelling hiervoor is. Bijzonderheden hierover zullen wij in de komende bulletins bekendmaken.
Wij betreuren het dat vele leden de contributie voor dit jaar (2014) nog niet hebben voldaan. Het houdt in feite in dat u dan de eerstkomende koempoelan bij uw opgave als NIET LID dient te betalen, tenzij u kunt aantonen dat het bedrag van de contributie is overgemaakt.

Graag verzoek ik u uw contributie voor 19 januari alsnog te voldoen. Hartelijk dank hiervoor.
Wij gaan nog nadenken of een busreis naar de zwarte markt in Beverwijk of de orchideeëntuin misschien nog zal worden georganiseerd. Bij voldoende deelname zal ons bestuur een deel van de kosten voor rekening van de IKA nemen. Wij leggen dit voorstel voor in de ALV in februari. Het lijkt ons een leuke geste naar onze leden toe. Rest mij nog U en de Uwen een gezond 2014 toe te wensen en wij zien elkaar weer op 19 januari a.s. op de Nieuwjaars koempoelan. Een goed humeur en een dosis enthousiasme maakt deze middag tot een succes! Tot ziens!

Met vriendelijke groeten
Tony Kuschel, uw voorzitter.

Michel van RuyvenVan de voorzitter – januari 2014