Van de voorzitter, januari 2015

op 12 januari 2015

Het jaar 2014 is voorbij! 2015 dient zich aan! Ik wens u allen een voorspoedig 2015 toe in goede gezondheid en dat wij allen nog in lengte van jaren met veel plezier ontspannen bij elkaar moge zijn.
De volgende maand (op 22 februari) houden wij onze Algemene Leden Vergadering (ALV). Wij gaan er weer voor en onze activiteiten gaan wij met de nodige zorgvuldigheid weer plannen. In het bulletin van februari vermelden wij de AGENDA van de ALV, de notulen van vorig jaar( 23 februari 2014) hebben wij in het bulletin van maart 2014 gepubliceerd en het jaaroverzicht van onze secretaris en de lijst van aftredende bestuursleden wordt in februari in het NB geplaatst. Het financieel jaarverslag zal vooraf aan de ALV worden getoond. Wederom benadruk ik bij dezen, dat de ALV na afloop van de koempoelan van 17 tot 18 uur zal worden gehouden. Nadere bijzonderheden vermelden wij u in het volgende bulletin.

Bij het opstellen van dit bulletin is nog niet bekend geworden of de subsidie voor dit jaar zal worden gehonoreerd. Het zou jammer zijn als wij de subsidie zullen missen. U hoort hier spoedig meer over.

In de periode tussen 27mei t/m 7 juni wordt de Tong Tong Fair in den Haag gehouden. Wij hebben nog GEEN datum geprikt voor dit jaar. Wij hopen dat er voldoende belangstelling hiervoor is. Bijzonderheden hierover zullen wij in de komende bulletins bekendmaken.

Wij betreuren het dat vele leden de contributie voor dit jaar (2015) nog niet hebben voldaan. Het houdt in feite in dat u dan de eerstkomende koempoelan bij uw opgave als NIET LID dient te betalen, tenzij u kunt aantonen dat het bedrag van de contributie is overgemaakt. Graag verzoek ik u uw contributie voor 18 januari alsnog te voldoen. Hartelijk dank hiervoor.

Wij bestaan dit jaar (2015) 25 jaar! Wij zijn in het bestuur reeds bezig om plannen te maken en op voorhand hebben wij al een datum geprikt en wel op zondag 27 september 2015! Het is een feest voor onze LEDEN .Het wordt een combinatiefeest van “een koempoelan en een verwendag en het 25 jaar jubileum” Noteer deze datum vast in uw agenda.
Rest mij nog U en de Uwen een gezond 2015 toe te wensen en wij zien elkaar weer op 18 januari a.s. op de Nieuwjaars koempoelan. Een goed humeur en een dosis enthousiasme maakt deze middag tot een succes! Tot ziens!

Met vriendelijke groeten.
Tony Kuschel, uw voorzitter

Michel van RuyvenVan de voorzitter, januari 2015