Van de voorzitter, januari 2016

op 12 februari 2016

Het jaar 2015 is voorbij! 2016 dient zich aan! Ik wens u allen een voorspoedig 2016 toe in goede gezondheid en dat wij allen nog in lengte van jaren met veel plezier ontspannen bij elkaar moge zijn.

De volgende maand (op 28 februari) houden wij onze Algemene Leden Vergadering (ALV). Wij gaan er weer voor en onze activiteiten gaan wij met de nodige zorgvuldigheid weer plannen. In het bulletin van februari vermelden wij de AGENDA van de ALV, de notulen van vorig jaar (22 februari 2015) hebben wij in het bulletin van maart 2015 gepubliceerd en het jaaroverzicht van onze secretaris en de lijst van aftredende bestuursleden wordt in februari in het NB geplaatst. Het financieel jaarverslag zal vooraf aan de ALV worden getoond. Wederom benadruk ik bij dezen, dat de ALV NA afloop van de koempoelan van 17 tot 18 uur zal worden gehouden.
Nadere bijzonderheden vermelden wij u in het volgende bulletin.

Bij het opstellen van dit bulletin kan ik u mededelen, dat onze subsidie is toegekend. Hoera! Ons bestuur is met deze toekenning zeer vereerd. Wij gaan daarom ons uiterste best doen om voor het jaar 2016 weer gezellige koempoelan middagen op de kaart te zetten. Natuurlijk zullen wij de leden en niet leden erbij nodig hebben. Wij zijn er voor U! edoch.. het gebeurt zo vaak dat leden, die zich hebben opgegeven zonder afmelding wegblijven en wij geld erbij moeten toeleggen. Wij gaan dit voortaan serieus bijhouden en bij diegene alsnog een vordering instellen. Meldt U zich tijdig af, anders gaat het u toch nog GELD kosten. Wij rekenen op uw spontane medewerking. Bij voorbaat dank hiervoor. Namens het bestuur.

In de periode tussen 28 mei t/m 5 juni wordt de Tong Tong Fair in den Haag gehouden. Wij hebben nog GEEN datum geprikt voor dit jaar. Wij hopen dat er voldoende belangstelling hiervoor is. Bijzonderheden hierover zullen wij in de komende bulletins bekendmaken.
Wij betreuren het dat vele leden de contributie voor dit jaar (2016) nog niet hebben voldaan. Het houdt in feite in dat u dan de eerstkomende koempoelan bij uw opgave als NIET LID dient te betalen, tenzij u kunt aantonen dat het bedrag van de contributie is overgemaakt.

Graag verzoek ik u uw contributie voor 24 januari alsnog te voldoen. Hartelijk dank hiervoor. Rest mij nog U en de Uwen een gezond 2016 toe te wensen en wij zien elkaar weer op 24 januari a.s. op de Nieuwjaars koempoelan. Een goed humeur en een dosis enthousiasme maakt deze middag tot een succes! Tot ziens!

Met vriendelijke groeten Tony Kuschel, uw voorzitter

Michel van RuyvenVan de voorzitter, januari 2016