Van de voorzitter, januari 2018

op 8 januari 2018

Het jaar 2017 is voorbij! 2018 dient zich aan! Ik wens u allen een voorspoedig 2018 toe in goede gezondheid en dat wij allen nog in lengte van jaren met veel plezier ontspannen bij elkaar moge zijn.

De volgende maand (op 25 februari) houden wij onze Algemene Leden Vergadering (ALV). Wij gaan er weer voor en onze activiteiten gaan wij met de nodige zorgvuldigheid weer plannen. In het bulletin van februari vermelden wij de AGENDA van de ALV, de notulen van vorig jaar (26 februari 2017) hebben wij in het bulletin van maart 2017 gepubliceerd en het jaaroverzicht van onze secretaris en de lijst van aftredende bestuursleden wordt in februari in het NB geplaatst. Het financieel jaarverslag zal vooraf aan de ALV worden getoond. Wederom benadruk ik bij deze, dat de ALV na afloop van de Koempoelan van 17.00 uur tot 18 uur zal worden gehouden. Nadere bijzonderheden vermelden wij u in het volgende bulletin.

Bij het opstellen van dit bulletin kan ik u mededelen, dat onze subsidie is toegekend. Hoera! Wij gaan weer gezellige middagen op de kaart zetten. Natuurlijk zullen wij de leden en niet leden erbij nodig hebben. Wij zijn er voor U! edoch. Het gebeurt zo vaak dat leden, die zich hebben opgegeven zonder afmelding wegblijven. En wij er dus geld op toe moeten toeleggen. Wij gaan dit voortaan serieus bijhouden en bij diegene alsnog een vordering instellen. Meldt U zich tijdig af, anders gaat het u toch nog GELD kosten voor de bestelde maaltijd. Wij rekenen op uw spontane medewerking. Bij voorbaat dank hiervoor. Namens het voltallig bestuur.

Wij betreuren het dat vele leden (26 personen) de contributie voor dit jaar (2018) nog niet hebben voldaan. Het houdt in feite in dat u dan de eerstkomende Koempoelan bij uw opgave als NIET LID dient te betalen, tenzij u kunt aantonen dat het bedrag van de contributie is overgemaakt. Graag verzoek ik u uw contributie voor 20 januari alsnog te voldoen. Hartelijk dank hiervoor. Wij zijn voornemens voor 2019 om tot gehele Automatische Incasso over te gaan. Een voorstel zal in ALV worden ingebracht door de penningmeester.

Het doet ons deugd dat op onze kerst Koempoelan onze Burgemeester Arjan Gerritsen en zijn echtgenote toch nog tijd heeft gevonden om onze kerst Koempoelan bij te wonen. Wij zijn zeer vereerd en mogelijk zien wij hen dit jaar met de kerst weer. Ook onze beschermheer de heer Van Broekhoven was van de partij. Heel hartelijk dank voor hun aanwezigheid.
Rest mij nog U en de Uwen een gezond 2018 toe te wensen en wij zien elkaar weer op 21 januari a.s. op de Nieuwjaars Koempoelan. Een goed humeur en een dosis enthousiasme maakt deze middag tot een succes! Tot ziens!

Met vriendelijke groeten Tony Kuschel, uw voorzitter

Michel van RuyvenVan de voorzitter, januari 2018