Van de voorzitter, januari 2019

op 8 januari 2019

Het jaar 2018 is voorbij! 2019 dient zich aan! Ik wens u allen een voorspoedig 2019 toe in goede gezondheid en dat wij allen nog in lengte van jaren met veel plezier ontspannen bij elkaar moge zijn.

URGENTE OPROEP (herhaling) aan alle leden (en niet leden) van onze Indische Koempoelan Almelo!
Verzoek van het voltallig bestuur aan u is om uw email adres aan ons door te geven. Het liefst stuurt u een email naar de voorzitter/penningmeester met een kort bericht dat de email alleen gebruikt gaat worden voor calamiteiten.Het jaar 2018 is voorbij! 2019 dient zich aan! Ik wens u allen een voorspoedig 2019 toe in goede gezondheid en dat wij allen nog in lengte van jaren met veel plezier ontspannen bij elkaar moge zijn.

De volgende maand (op 24 februari) houden wij onze Algemene Leden Vergadering (ALV). Wij gaan er weer voor en onze activiteiten gaan wij met de nodige zorgvuldigheid weer plannen. In het bulletin van februari vermelden wij de AGENDA van de ALV, de notulen van vorig jaar (25 februari 2018) hebben wij in het bulletin van maart 2018 gepubliceerd en het jaaroverzicht van onze secretaris en de lijst van aftredende bestuursleden wordt in februari in het NB geplaatst. Het financieel jaarverslag zal vooraf aan de ALV worden getoond. Wederom benadruk ik bij dezen, dat de ALV NA afloop van de Koempoelan van 17 tot 18 uur zal worden gehouden. Nadere bijzonderheden vermelden wij u in het volgende bulletin.

Bij het opstellen van dit bulletin kan ik u mededelen, dat onze subsidie is toegekend. Hoera! Wij gaan weer gezellige middagen op de kaart zetten. Natuurlijk zullen wij de leden en niet leden erbij nodig hebben. Wij zijn er voor U! Edoch. Het gebeurt zo vaak dat leden, die zich hebben opgegeven zonder afmelding wegblijven. En wij geld erbij moeten toeleggen. Wij gaan dit voortaan serieus bijhouden en bij diegene alsnog een vordering instellen. Meldt U zich tijdig af, anders gaat het u toch nog GELD kosten voor de bestelde maaltijd. Wij rekenen op uw spontane medewerking. Bij voorbaat dank hiervoor. Namens het voltallig bestuur.

Wij betreuren het dat vele leden (20 personen) de contributie voor dit jaar (2019) nog niet hebben voldaan. Het houdt in feite in dat u dan de eerstkomende Koempoelan bij uw opgave als NIET LID dient te betalen, tenzij u kunt aantonen dat het bedrag van de contributie is overgemaakt. Graag verzoek ik u uw contributie voor 20 januari alsnog te voldoen. Hartelijk dank hiervoor.

URGENTE OPROEP (herhaling) aan alle leden (en niet leden) van onze Indische Koempoelan Almelo!
Wij zijn gelukkig gespaard gebleven van onverwachte calamiteiten binnen onze vereniging de afgelopen jaren. Het kan voorkomen dat er plotseling een Koempoelan middag dient te worden afgelast! Hoe spelen wij hierop in.? Wij gaan 300 leden bellen. Eén intensieve actie! Óf wij sturen 300 e-mails met een belangrijk bericht van afgelasting. Dat is de snelste weg toch. Kunt u zich dit voorstellen? Ons verzoek van het voltallig bestuur aan u is om uw email adres aan ons door te geven. Het liefst stuurt u een email naar de voorzitter/penningmeester met een kort bericht dat de email alleen gebruikt gaat worden voor calamiteiten. Later kan in overleg met u de bestuursactiviteiten hieraan worden verbonden. Daar komen wij later op terug. Mijn email adres is: tony.kuschel@gmail.com . Ik hoop een reactie van u te mogen ontvangen gedurende het jaar 2019. Dit lijkt mij wederom een goed voornemen. Dank voor uw medewerking in deze.

Het doet ons deugd dat op onze kerst Koempoelan onze Loco Burgemeester Dhr. Van Rees en zijn echtgenote toch nog tijd heeft gevonden om onze kerst Koempoelan bij te wonen. Wij zijn zeer vereerd en mogelijk zien wij hen dit jaar met de kerst weer. Ook onze beschermheer de heer Van Broekhoven was van de partij. Heel hartelijk dank voor hun aanwezigheid.

Rest mij nog U en de Uwen een gezond 2019 toe te wensen en wij zien elkaar weer op 20 januari a.s. op de Nieuwjaars Koempoelan. Een goed humeur en een dosis enthousiasme maakt deze middag tot een succes! Tot ziens!

Met vriendelijke groeten
Tony Kuschel, uw voorzitter

Michel van RuyvenVan de voorzitter, januari 2019