Van de voorzitter, januari 2020

op 10 januari 2020

Het jaar 2019 is voorbij! 2020 dient zich aan! Ik wens u allen een voorspoedig 2020 toe in goede gezondheid en dat wij allen nog in lengte van jaren met veel plezier ontspannen bij elkaar moge zijn.

De volgende maand (op 23 februari) houden wij onze Algemene Leden Vergadering (ALV). Wij gaan er weer voor en onze activiteiten gaan wij met de nodige zorgvuldigheid weer plannen. In het bulletin van februari vermelden wij de AGENDA van de ALV, de notulen van vorig jaar (24 februari 2019) hebben wij in het bulletin van maart 2019 gepubliceerd en het jaaroverzicht van onze secretaris en de lijst van aftredende bestuursleden wordt in februari in het NB geplaatst. Het financieel jaarverslag zal vooraf aan de ALV worden getoond. Wederom benadruk ik bij dezen, dat de ALV NA afloop van de Koempoelan van 17 tot 18 uur zal worden gehouden. Nadere bijzonderheden vermelden wij u in het volgende bulletin.

Bij het opstellen van dit bulletin kan ik u mededelen, dat onze subsidie is toegekend. Hoera! Wij gaan weer gezellige middagen op de kaart zetten. Natuurlijk zullen wij de leden en niet leden erbij nodig hebben. Wij zijn er voor U! Edoch. Het afgelopen verenigingsjaar was de opkomst teruggelopen en daardoor zijn wij lichtelijk in financiële problemen geraakt. Voor het jaar 2020 gaan wij diverse besparingen toepassen en wij streven ernaar om dit jaar met een positief saldo te mogen afsluiten. Allen, die onze benefit steun hebben toegezegd wil ik namens het voltallig bestuur onze welgemeende dank uitspreken.
Wij betreuren het dat vele leden (17 personen) de contributie voor dit jaar (2020) nog niet hebben voldaan. Ik verzoek u uw contributie voor 19 januari alsnog te voldoen. Uw kunt uw contributie ook aan de kassa betalen. Als u hieraan geen gevolg geeft dan wordt u lidmaatschap opgeheven. Hartelijk dank voor uw welwillende medewerking.

Het doet ons deugd dat op onze kerst Koempoelan onze Burgemeester Dhr. Arjan Gerritsen toch nog tijd heeft gevonden om onze kerst Koempoelan bij te wonen. Wij zijn zeer vereerd en mogelijk zien wij hem dit jaar met de kerst weer. Ook onze beschermheer de heer Van Broekhoven en zijn echtgenote waren aanwezig. Heel hartelijk dank voor hun aanwezigheid.

Rest mij nog U en de Uwen een gezond 2020 toe te wensen en wij zien elkaar weer op 19 januari a.s. op de Nieuwjaars Koempoelan. Een goed humeur en een dosis enthousiasme maakt deze middag tot een succes! Tot ziens!

Met vriendelijke groeten
Tony Kuschel, uw voorzitter

Michel van RuyvenVan de voorzitter, januari 2020