Van de voorzitter, juni 2014

op 23 juni 2014

Het eerste halfjaar zit er weer bijna op! De maand juni heeft voor onze IKA toch wel iets aparts binnen ons verenigingsleven n.l. onze muzikale leden hebben zich ingezet (en geoefend) om onze koempoelan op 29 juni a.s. muzikaal op te luisteren. Daarom zijn wij als bestuur er zeer blij mee, dat onze muzikale leden voor U het optreden verzorgt en de IKA-gelegenheidsband zal u aangenaam bezig gaan houden. Wij hopen dat u allen van deze muzikale koempoelan zult genieten. Voor onze leden door onze muzikale leden! Tot ziens!
De busreis naar de TTF den Haag op vrijdag 30 mei jl. was weer ouderwets gezellig te noemen. Wij danken onze leden voor de aanmelding. Zonder uw enthousiasme hiervoor kan uw bestuur de busreis niet organiseren. Allen, die tijdens de rit hun bijdrage hebben geleverd in allerhande traktaties wil ik bij deze nog een keer bedanken. Wij hopen volgend jaar weer op u te mogen rekenen.

Het is al een beetje traditie geworden voor de liefhebbers voor het Vliegeren en Vissen in IKA verband. Natuurlijk zullen wij u dit plezier niet ontnemen. Wij stellen het zeer op prijs om buiten de koempoelan om in IKA verband onze gezamenlijke hobby’s uit te oefenen. Gezellig toch! Wij hadden op 1 juni een visdag gehouden. De belangstelling was groot. De Vliegerdag zal nog worden georganiseerd. Wij houden u op d hoogte. De heer Theo Boiten, adviseur van de Pelita houdt op deze koempoelan een spreekuur voor allerhande vragen omtrent de WUBO en WUV. Voor belangstellenden verzoek ik u bij aanvang van de koempoelan dit kenbaar te maken of u hiervan gebruik wilt maken.

Op 20, 21 en 22 juni is de PASAR MALAM BAGUS in Enschede. Voor de 65 plussers is de vrijdag tegen gereduceerd entreegeld. Wij wensen u veel plezier op de pasar in Enschede.
Voor degene, die in de maanden juli en augustus vakantie hebben gepland wensen wij u namens het voltallige bestuur een fijne vakantie toe en een behouden thuiskomst.
De eerstvolgende koempoelan na de vakanties houden wij op zondag 28 september! Noteer deze datum alvast in uw agenda. Wij hopen u op de koempoelan van 29 juni te mogen begroeten. Een goed humeur en een dosis enthousiasme maakt deze middag tot een succes! Tot ziens!!

Met vriendelijke groeten,
Tony Kuschel, uw voorzitter.

Michel van RuyvenVan de voorzitter, juni 2014