Van de voorzitter, juni 2015

op 12 juni 2015

Het eerste halfjaar zit er weer bijna op! De voorbereidingen voor ons jubileumfeest op zondag 27 september zijn in volle gang. Uw bestuur is druk bezig om deze dag mooi op de kaart te zetten. Wij hebben besloten om het jubileumfeest uitsluitend voor onze leden te houden. Het is een combinatie van een Verwendag, een Koempoelanmiddag en het 25 jaar IKA jubileum. Het wordt de leden gratis aangeboden op enkele consumpties na. Het is wel de bedoeling dat u zich opgeeft voor dit jubileumfeest. Een inventarisatie van het aantal bezoekers is zeker nodig en daarom hebben wij een sluitingsdatum in petto en wel 31 augustus.
Uw aanmelding kan zowel mondeling als telefonisch of per email worden doorgegeven. U kunt zich opgeven bij Peter Camerik. Telefoon 0546-843461 of mobiel 06-16076094 E-mailadres is; camerikalm@gmail.com.

Medio augustus komt er een jubileum bulletin uit, waarin tevens de bijzonderheden voor het september jubileum wordt vermeld. Mocht u in de maand juli en augustus vakantie hebben gepland, dan verzoek ik u vroegtijdig uw aanmelding door te geven. De busreis naar de TTF den Haag op donderdag 28 mei jl. was weer ouderwets gezellig te noemen. Wij danken onze leden voor de aanmelding. Zonder uw enthousiasme hiervoor kan uw bestuur de busreis niet organiseren. Allen, die tijdens de rit hun bijdrage hebben geleverd in allerhande traktaties wil ik bij deze nog een keer bedanken. Wij hopen volgend jaar weer op u te mogen rekenen. De afgelopen koempoelan met Indische klederdracht heeft menigeen het gevoel gegeven dat traditie van kleding toch een nostalgisch gebeuren blijft binnen onze gemeenschap. Verderop in het bulletin leest u nog een kort verslag hierover. Het bestuur bedankt u voor uw spontaniteit en hopelijk wordt het volgend jaar wederom een succes. De prijs voor de dames ging naar Sylvia Jansen en voor de heren is Frits de la Combé de gelukkige!

De IKA visdag is gehouden op zondag 7 juni. Familie, vrienden en kennissen van de IKA leden hebben hieraan deelgenomen. De opkomst was overweldigend. Helaas was de verwachte vangst klein en velen moesten het doen met een zalmforel, maar wonder boven wonder heeft de jongste deelnemer Aaron Blaaupot er twee zalmforellen gevangen en een welverdiende eerste prijs. Een IKA beker en een boodschappenmandje. Bravo! De tweede prijsbeker is bestemd voor de grootste zalmforel en die was voor Nelis van Bernhard en het bijbehorende boodschappenmandje. Beide prijswinnaars van harte gefeliciteerd!.

Voor degene, die in de maanden juli en augustus vakantie hebben gepland wensen wij u namens het voltallige bestuur een fijne vakantie toe en een behouden thuiskomst. Denkt u om uw aanmelding voor het jubileumfeest de 27e september. De eerstvolgende koempoelan na de vakanties houden wij op zondag 27 september! Noteer deze datum alvast in uw agenda. Wij hopen u op de koempoelan van 28 juni te mogen begroeten. Een goed humeur en een dosis enthousiasme maakt deze middag tot een succes!

Tot ziens!! Met vriendelijke groeten,
Tony Kuschel, uw voorzitter.

Michel van RuyvenVan de voorzitter, juni 2015