Van de voorzitter, juni 2017

op 21 juni 2017

Het eerste halfjaar zit er weer bijna op! De maand juni heeft voor onze IKA toch wel iets aparts binnen ons verenigingsleven n.l. onze muzikale leden hebben zich ingezet (en geoefend) om onze Koempoelan op 25 juni a.s. muzikaal op te luisteren. Daarom zijn wij als bestuur er zeer blij mee, dat onze muzikale leden voor U het optreden verzorgen. De IKA-gelegenheidsband zal u aangenaam bezig gaan houden. Wij hopen dat u allen van deze muzikale Koempoelan zult genieten. Onder het motto; Voor onze leden door onze muzikale leden! Tot ziens!

De VERWENDAG voor onze 70 plus-leden op zondag 30 juli 2017 wil ik nogmaals onder uw aandacht brengen. U dient zich op te geven bij Marten de Jonge per e-mail: marten-de-Jonge@hotmail.com of telefonisch 0546-459580 of mobiel 06-13280788. Oók als u niet op de verwendag komt DIENT u dit te melden! Wij willen graag voor 5 juli a.s. weten hoeveel leden onze verwendag bezoeken. Wij rekenen op uw spontane medewerking en laat het ons zo SPOEDIG mogelijk weten. Bij voorbaat dank voor uw welwillende medewerking. Wij bieden u dit GRATIS aan met uitzondering van de consumpties(drankjes) die voor eigen rekening zijn. Voor degene, die in de maanden juli en augustus vakantie hebben gepland wensen wij u namens het voltallige bestuur een fijne vakantie toe en een behouden thuiskomst.

De eerstvolgende Koempoelan na de vakanties houden wij op zondag 24 september! Noteer deze datum alvast in uw agenda. Op deze Koempoelan gaan wij u weer trakteren op een Indische snacks bij de koffie. Wij hebben met de cateraars afgesproken dat wij de aangeleverde snacks voor rekening van de IKA nemen tegen een redelijke prijs. Wij hopen hiermee de koffie en de snacks u gratis aan te bieden ter compensatie van uw entreegeld.

Wij hopen u op de Koempoelan van 25 juni te mogen begroeten. Een goed humeur en een dosis enthousiasme maakt deze middag tot een succes!

Tot ziens!

Met vriendelijke groeten, Tony Kuschel. Uw voorzitter.

Michel van RuyvenVan de voorzitter, juni 2017