Van de voorzitter, juni 2018

op 8 juni 2018

Het eerste halfjaar zit er weer bijna op! De maand juni heeft voor onze IKA toch wel iets aparts binnen ons verenigingsleven n.l. onze muzikale leden hebben zich ingezet (en geoefend) om onze Koempoelan op 24 juni a.s. muzikaal op te luisteren. Daarom zijn wij er als bestuur zeer blij mee, dat onze muzikale leden voor U het optreden verzorgen en de IKA gelegenheidsband zal u aangenaam bezig gaan houden. Wij hopen dat u allen van deze muzikale Koempoelan zult genieten. Voor onze leden door onze muzikale leden! Tot ziens!

Busreis naar de Tong Tong Fair op vrijdag 1 juni naar Den Haag was wederom een succes. Er waren 36 deelnemers. Eenieder heeft deze dag als een gezellig dagje uit ervaren. Degene, die voor de snacks en versnaperingen hebben gezorgd wil ik bij deze nogmaals bedanken. Voor degene, die in de maanden juli, augustus en september vakantie hebben gepland wensen wij u namens het voltallige bestuur een fijne vakantie toe en een behouden thuiskomst.

De eerstvolgende Koempoelan na de vakanties houden wij op zondag 30 september! Noteer deze datum alvast in uw agenda. De heer Theo Boiten van de Pelita houdt op deze Koempoelan spreekuur voor onze leden. U kunt dit voor de aanvang van de Koempoelan kenbaar maken. Het komt regelmatig voor dat onze leden, die zich hebben opgegeven om de Koempoelan bij te wonen, zonder enige reden spontaan wegblijven. Dit heeft financiële consequenties voor onze vereniging. Bel vroegtijdig af als u verhinderd bent. Wij doen een beroep op uw medeverantwoordelijkheid om daardoor de financiële schade met z’n allen tot een minimum te beperken. Voor diegene die het aangaat, neemt hier goede nota van. Alvast bedankt.

Bij deze doe ik een oproep aan alle leden om jezélf of een ánder warm te praten voor de functie van penningmeester van de IKA. Deze vacature zou ik graag zo spoedig mogelijk ingevuld zien. Heeft u hiervoor belangstelling dan kunt u met mij (Tony Kuschel) contact opnemen en een functiebeschrijving opvragen. Mijn dubbele functie als voorzitter en penningmeester is onverenigbaar volgens onze statutaire regels. Ik wacht uw reactie af. Alvast bedankt.

Wij hopen u op de Koempoelan van 24 juni te mogen begroeten. Een goed humeur en een dosis enthousiasme maakt deze middag tot een succes! Tot ziens!!

Met vriendelijke groeten
Tony Kuschel, uw voorzitter

Michel van RuyvenVan de voorzitter, juni 2018