Van de voorzitter, juni 2019

op 13 juni 2019

Het eerste halfjaar zit er weer bijna op! De maand juni heeft voor onze IKA toch wel iets aparts binnen ons verenigingsleven n.l. onze muzikale leden hebben zich ingezet (en geoefend) om onze Koempoelan op 30 juni a.s. muzikaal op te luisteren. Daarom zijn wij er als bestuur zeer blij mee, dat onze muzikale leden voor U het optreden verzorgen en de IKA-gelegenheidsband u aangenaam bezig za l gaan houden. Wij hopen dat u allen van deze muzikale Koempoelan zult genieten. Voor onze leden door onze muzikale leden! Tot ziens!

Voor degene, die in de maanden juli, augustus en september vakantie hebben gepland wensen wij u namens het voltallige bestuur een fijne vakantie toe en een behouden thuiskomst. De verwendag. Wij houden onze -VERWENDAG- voor de 70-plussers op zondag 1(één) SEPTEMBER van 13.00 tot 18.00 uur in het wijkgebouw De Schelf.

Wilt u als 70 + lid hierbij aanwezig zijn, dan dient u zich op te geven bij Martin de Jonge vóór 15 JUNI a.s. Deze middag wordt u GRATIS aangeboden met uitzondering van uw eigen consumpties. Wij hebben 195 70-plussers. Geef u zich tijdig op, want VOL=VOL. Neem hier goede nota van en reageer snel. Het belooft weer een gezellige middag te worden. Alvast bedankt voor uw opgave en tot ziens op onze verwendag. De maanden juli en augustus houden wij geen Koempoelan en er wordt ook geen nieuwsbulletin uitgegeven. De eerstvolgende Koempoelan na de vakanties houden wij op zondag 29 september! Noteer deze datum alvast in uw agenda.

Het komt regelmatig voor dat onze leden, die zich hebben opgegeven om de Koempoelan bij te wonen, zonder enige reden spontaan wegblijven. Dit heeft financiële consequenties voor onze vereniging. Bel vroegtijdig af als u verhinderd bent. Wij doen een beroep op uw medeverantwoordelijkheid om daardoor de financiële schade met z’n allen tot een minimum te beperken. Voor diegene die het aangaat, neemt hier goede nota van. Alvast bedankt.

Wij hebben maandelijkse vaste lasten, die wij begroot hebben op het aantal bezoekers per Koempoelan. Door het wegblijven van onze trouwe bezoekers in de afgelopen twee maanden kwamen wij financieel klem te zitten. U helpt onze VERENIGING met uw komst om onze uitgaven te dekken. Ik hoop graag dat wij u weer op onze Koempoelans van harte welkom mogen heten. Wij hopen u op de Koempoelan van 30 juni a.s. en op de VERWENDAG op 1 SEPTEMBER a.s. te mogen begroeten. Een goed humeur en een dosis enthousiasme maakt deze middag tot een succes!

Tot ziens. Met vriendelijke groeten,
Tony Kuschel. Uw voorzitter.

Michel van RuyvenVan de voorzitter, juni 2019