Van de voorzitter, maart 2015

op 13 maart 2015

Van de voorzitter,
In de maand maart houden wij onze koempoelan op zondag 29 maart. Denk erom – de zomertijd gaat dan in – de klok gaat een(1) uur VOORUIT. Het belooft weer een gezellige PAAS koempoelan te worden. De muziek wordt opgeluisterd door ASHURABAND en met het optreden van de dansgroep Hawaiian Fantasy zal onze Paaskoempoelan weer bijzonder gezellig worden. Wij beginnen om 13.00 uur! De traditionele Nasih Gurih met zeven gerechten staat op het menu. Alvast ter herinnering roep ik u aan dat u zich tijdig opgeeft bij Ron Burer voor het bijwonen van de Paaskoempoelan. Denk erom VOL=VOL. Onze LEDEN wil ik verzoeken dit tijdig te doen om teleurstelling te voorkomen. Voor degene die niet de ALV hebben bijgewoond, wil ik bij dezen alle leden bedanken voor het vertrouwen dat u hebt gesteld door de herbenoeming van Ron Burer, Elly Woudstra, Martin de Jonge, Joop Neijndorff, Andrea van ’t Oostende en Peter Camerik voor de komende twee jaar. Mede dank aan onze bestuursleden voor het aanblijven in het bestuur. Wij gaan er weer tegenaan om sfeervolle koempoelans op de kaart te zetten.

Wij hebben voor donderdag 28 mei 2015 een busreis gepland naar de TTF in Den Haag. Bij minimaal 40 aanmeldingen gaat de busreis door. U kunt zich Nu al opgeven bij Peter Camerik opdat wij vroegtijdig uw interesse hiervoor kunnen peilen. De sluitingsdatum is 17 april a.s. Uw aanmelding is pas geldig als u het bedrag voor 17 april heeft overgemaakt. Een aanmeldingsformulier met prijsindicatie vindt u verderop in dit bulletin.

Op zondag 27 september 2015 vieren wij ons 25 jaar jubileumfeest. Noteer deze datum vast in uw agenda. Een feest alleen voor onze leden! Alles is GRATIS – U dient zich wel op te geven bij Ron Burer. Wij brengen t.z.t. een jubileum bulletin uit. Heeft u nog leuke anekdotes of adhesie betuiging voor onze IKA – stuur het dan naar ‘nolkok@home.nl’. Bij voorbaat onze welgemeende dank. Op 27, 28 en 29 maart a.s. is de PASAR MALAM BAGUS in Arnhem. Voor 65 plussers is vrijdag de 27e entree met korting. Wij wensen u veel plezier op de pasar in Arnhem.

Rest mij nog u allen hartelijk welkom te mogen heten op 29 maart a.s. Een goed humeur en een dosis enthousiasme maakt deze middag tot een succes. Wij beginnen om 13.00 uur. Denk aan de zomertijd! Tot ziens!

Met vriendelijke groeten
Tony Kuschel, uw voorzitter

Michel van RuyvenVan de voorzitter, maart 2015