Van de voorzitter, maart 2016

op 9 maart 2016

In de maand maart houden wij onze koempoelan op zondag 20 maart. Het belooft weer een gezellig PAAS koempoelan te worden. De muziek wordt opgeluisterd door Ashuraband en met het optreden van de dansgroep Hawaiian Fantasy zal onze Paaskoempoelan weer bijzonder gezellig worden. Wij beginnen om 13.00 uur! De traditionele Nasih Gurih met zeven gerechten staat op het menu. Alvast ter herinnering roep ik u aan dat u zich tijdig opgeeft bij Ron Burer voor het bijwonen van de Paaskoempoelan. Denk erom VOL=VOL. Onze LEDEN wil ik verzoeken dit tijdig te doen om teleurstelling te voorkomen.

Voor degene die de ALV hebben bijgewoond, wil ik bij dezen alle leden bedanken voor het vertrouwen dat u hebt gesteld door de herbenoeming van de voorzitter (Tony Kuschel) en de secretaris (Nol Kok) voor de komende twee jaar. Mede dank aan onze bestuursleden voor het aanblijven in het bestuur. Wij gaan er weer tegenaan om sfeervolle koempoelans op de kaart te zetten.

Wij hebben nog geen busreis vastgelegd. We gaan nog aan de hand van de offertes van Ter Beek reizen bekijken welke busreis wij u voorleggen. Komende bulletin doen wij u een voorstel. Volgende maand houdt dhr. T. Boiten spreekuur op onze koempoelan. Wij hopen wat informatie te horen omtrent allerhande berichten o.a. over Backpay en nog meer aanmeldformulieren al dan niet via advocaten in den lande. Welke acties voor onze leden interessant is.

Rest mij nog u allen hartelijk welkom te mogen heten op 20 maart a.s. Een goed humeur en een dosis enthousiasme maakt deze middag tot een succes. Wij beginnen om 13.00 uur. Tot ziens!
Met vriendelijke groeten Tony Kuschel, uw voorzitter.

Michel van RuyvenVan de voorzitter, maart 2016