Van de voorzitter, maart 2018

op 12 maart 2018

Van de voorzitter,
Allereerst wil ik u eraan herinneren dat op 24 maart 2018 (voorafgaand aan onze Koempoelan de 25e maart) de KLOK een uur vooruit wordt gezet. Dus een uurtje korter slapen!

In de maand maart houden wij onze Koempoelan op zondag 25 maart. Het belooft weer een gezellige PAAS Koempoelan te worden. De muziek wordt opgeluisterd door ROLLS CHOICE en met het optreden van de dansgroep Hawaii Fantasy zal onze paas-Koempoelan weer bijzonder gezellig worden. Wij beginnen om 13.00 uur! De traditionele Nasi Gurih met zeven gerechten staat op het menu. Alvast ter herinnering roep ik u aan dat u zich tijdig opgeeft bij Martin de Jonge voor het bijwonen van de paas-Koempoelan. Denk erom VOL=VOL. Onze LEDEN wil ik verzoeken dit tijdig te doen om teleurstelling te voorkomen.

Voor degene die NIET de ALV hebben bijgewoond, wil ik bij dezen alle leden bedanken voor het vertrouwen dat u hebt gesteld door de herbenoeming van de voorzitter Tony Kuschel en de secretaris Nol Kok voor de komende twee jaar. Wij gaan er weer tegen aan om sfeervolle Koempoelan op de kaart te zetten.

Wij hebben voor vrijdag 1 juni 2018 een busreis gepland naar de Tong Tong Fair in den Haag. Bij minimaal 40 aanmeldingen gaat de busreis door. In de komende Bulletins krijgt u meer informatie hierover. Noteer deze datum alvast in uw agenda.

De heer Theo Boiten, adviseur van de Pelita houdt op deze Koempoelan i.p.v. april, een spreekuur voor allerhande vragen omtrent De WUV en de WUBO. Voor belangstellenden verzoek ik u bij aanvang van de Koempoelan dit kenbaar te maken of u hiervan gebruik wilt maken.

Rest mij nog u allen hartelijk welkom te mogen heten op 25 maart a.s. Een goed humeur en een dosis enthousiasme maakt deze middag tot een succes. Wij beginnen om 13.00 uur.
Tot ziens! Denk om de zomertijd!

Met vriendelijke groeten Tony Kuschel, uw voorzitter.

Michel van RuyvenVan de voorzitter, maart 2018