Van de voorzitter, maart 2019

op 11 maart 2019

Allereerst wil ik u eraan herinneren dat op 31 maart 2019 (voorafgaand aan onze Koempoelan de 30e maart) de KLOK een uur vooruit wordt gezet. Dus een uurtje korter slapen!

Allereerst wil ik u eraan herinneren dat op 31 maart 2019 (voorafgaand aan onze Koempoelan de 30e maart) de KLOK een uur vooruit wordt gezet. Dus een uurtje korter slapen!

In de maand maart houden wij onze Koempoelan op zondag 31 maart. Het belooft weer een gezellige PAAS Koempoelan te worden. De muziek wordt opgeluisterd door de band “NOCOMOTION” en met het optreden van de dansgroep Hawaii Fantasy zal onze paas-Koempoelan weer bijzonder gezellig worden. Wij beginnen om 13.00 uur! De traditionele Nasi Gurih met zeven gerechten staat op het menu.

Alvast ter herinnering roep ik u aan dat u zich tijdig opgeeft bij Martin de Jonge voor het bijwonen van de paas-Koempoelan. Denk erom VOL=VOL. Onze LEDEN wil ik verzoeken dit tijdig te doen om teleurstelling te voorkomen.

Voor degene die de ALV NIET hebben bijgewoond, wil ik bij dezen alle leden bedanken voor het vertrouwen dat u hebt gesteld door de herbenoeming van de bestuurders Marten de Jonge, Andrea van ’t Oostende, Christie Jacobs, Margie Balfour van Burleigh, voor de komende twee jaar. Aftredend was Joop Neijndorff. Wij hebben op een waardige manier van Joop afscheid mogen nemen met het overhandigen van de gebruikelijke enveloppe met inhoud. Wij gaan er weer tegen aan om sfeervolle Koempoelan op de kaart te zetten.

Wij hebben voor zaterdag 8 juni 2019 een busreis gepland naar Rumah Kita in Wageningen. Ongeacht het aantal deelnemers gaat de busreis door. In de komende Bulletin krijgt u meer informatie hierover. Noteer deze datum alvast in uw agenda.

Op zondag 1 september 2019 houden wij wederom een VERWENDAG voor onze 70-plussers. Volgens onze ledenlijst hebben wij 190 70-plussers en van 21 daarvan is aanhang onder de 70. In totaal komen er dus 211 leden in aanmerking voor deze gezellig middag.

Geeft u zich tijdig op bij Martin de Jonge. Voor eind juni willen wij het exacte aantal weten, omdat wij in de maanden juli en augustus geen Koempoelan houden. Noteer deze datum alvast in uw agenda!

Rest mij nog u allen hartelijk welkom te mogen heten op 31 maart a.s. Een goed humeur en een dosis enthousiasme maakt deze middag tot een succes. Wij beginnen de Paaskoempoelan om 13.00 uur. Tot ziens!

Denk om de zomertijd!

Met vriendelijke groeten
Tony Kuschel, uw voorzitter

Michel van RuyvenVan de voorzitter, maart 2019