Van de voorzitter, juni 2016

op 10 juni 2016

Van de voorzitter,
Het eerste halfjaar zit er weer bijna op! De maand juni heeft voor onze IKA toch wel iets aparts binnen ons verenigingsleven n.l. onze muzikale leden hebben zich ingezet (en geoefend) om onze koempoelan op 26 juni a.s. muzikaal op te luisteren. Daarom zijn wij als bestuur er zeer blij mee, dat onze muzikale leden voor U het optreden verzorgt en de IKA-gelegenheidsband zal u aangenaam bezig gaan houden. Wij hopen dat u allen van deze muzikale koempoelan zult genieten. Voor onze leden door onze muzikale leden! Tot ziens!

De geplande busreis naar Rotterdam op vrijdag 17 juni gaat definitief door. Inmiddels is de deadline voor de betaling verstreken. Als u nog niet heeft betaald nemen wij aan dat u niet aan de busreis deelneemt en houden wij het recht voor om mensen op de wachtlijst voorrang te geven. Neem contact op met Tony kuschel als u ALSNOG mee wilt gaan. Uw betaling geeft u pas het recht op een zitplaats in de bus tot het moment dat er 80 betaalde aanmeldingen binnen zijn. Momenteel kunnen we nog van 4 personen betaling ontvangen voor definitieve deelname: Latere betaling worden op de wachtlijst geplaatst en terug gestort als er geen afmeldingen binnen zijn gekomen.

De heer Theo Boiten, adviseur van de Pelita houdt op deze koempoelan een spreekuur voor allerhande vragen omtrent De WUV en de WUBO. Voor belangstellenden verzoek ik u bij aanvang van de koempoelan dit kenbaar te maken of u hiervan gebruik wilt maken. In het bulletin van september vindt u een overzicht van onze leden die zich hebben opgegeven om op de VASTE LIJST te komen. Dit houdt in, dat u zich AFMELDT als u NIET op de koempoelan komt. Op koempoelan van juni zullen we het nogmaals onder de aandacht brengen. Wij rekenen op uw spontane medewerking. Bij voorbaat onze dank! Op zondag 5 juni is in IKA verband een viswedstrijd voor onze leden georganiseerd. Een kort verslag van het verloop van deze visdag treft u verder in het bulletin aan. Aan de organisatoren John Wessels, Max Simon en Peter Jacobs onze welgemeende dank voor het welslagen van deze gezellige middag.

In de maand juli zal een VLIEGERDAG worden gepland. U hoort later hier meer over. Voor degene, die in de maanden juli en augustus vakantie hebben gepland wensen wij u namens het voltallige bestuur een fijne vakantie toe en een behouden thuiskomst. De eerstvolgende koempoelan na de vakanties houden wij op zondag 25 september! Noteer deze datum alvast in uw agenda.

Wij hopen u op de koempoelan van 26 juni te mogen begroeten. Een goed humeur en een dosis enthousiasme maakt deze middag tot een succes! Tot ziens!!
Met vriendelijke groeten Tony Kuschel,
uw voorzitter.

Michel van RuyvenVan de voorzitter, juni 2016