Van de voorzitter, mei 2017

op 26 mei 2017

Deze mei-Koempoelan op zondag 28 mei a.s. leent zich uitstekend om weer een middag in traditionele Indische klederdracht op de Koempoelan te komen. Het geldt niet alleen voor de dames, maar ook de heren worden gevraagd hieraan mee te doen. Schroomt u niet hieraan mee te doen, want het geeft toch een leuke sfeer aan deze middag. Voor eenieder, die in klederdracht komt hebben wij een leuke verrassing. De muziek wordt opgeluisterd door de ASHURABAND.

Voor onze visliefhebbers gaan wij een VISDAG vastleggen aan de forellenvijver in Geesteren. Bijzonderheden vermelden wij u in het volgende bulletin. Hoe meer zielen hoe meer vreugde toch. Er worden kleine prijzen beschikbaar gesteld. Wij gaan ook een VLIEGERDAG organiseren als het weer en de wind ons gunstig is gezind. U krijgt hierover tijdig bericht.

Degene, die zich hebben opgegeven voor de busreis naar Beverwijk op 17 juni verzoek ik om tijdig uw betaling te regelen. Uw plaats in de bus is pas geldig als uw betaling door onze penningmeester is geregistreerd. Het bestuur hoopt u op deze busreis te mogen verwelkomen. Wij hebben al 37 aanmeldingen voor de BUSREIS en er kunnen nog 13 personen meegaan. De busreis gaat door! Wees er vlug bij want VOL=VOL. Bij voorbaat dank hiervoor.

Het komt regelmatig voor dat onze leden, die zich hebben opgegeven om de Koempoelan bij te wonen, zonder enige reden spontaan wegblijven. Dit heeft financiële consequenties voor onze vereniging. Bel vroegtijdig af als u verhinderd bent. Wij doen een beroep op uw mede verantwoordelijkheid om daardoor de financiële schade met z’n allen tot een minimum te beperken. Voor diegene die het aangaat , neemt hier goede nota van. Alvast bedankt.

Wij houden op zondag 30 Juli onze traditionele VERWENDAG voor onze 70-plussers. Let op! Het wordt een feest voor onze LEDEN, die dit jaar 70 zijn of worden. Volgens onze ledenlijst telt onze vereniging momenteel 190 70-plus leden. U dient zich wel op te geven bij Martin de Jonge tel:0546-459580 of mobiel 06-13280788. Wij bieden u dit GRATIS aan met uitzondering van de door u bestelde Drankjes (dit is voor eigen rekening). De heer Theo Boiten van de Pelita houdt op deze Koempoelan spreekuur voor onze leden. U kunt dit voor de aanvang van de Koempoelan kenbaar maken. Wij hopen u op 28 mei a.s. van harte welkom te heten. Een goed humeur en een dosis enthousiasme maakt deze middag tot een succes.

Tot ziens!

Met vriendelijke groeten, Tony Kuschel. Uw voorzitter.

Michel van RuyvenVan de voorzitter, mei 2017