Van de voorzitter, mei 2018

op 14 mei 2018

Deze mei-Koempoelan op zondag 27 mei a.s. leent zich uitstekend om weer een middag in traditionele Indische klederdracht op de Koempoelan te komen. Het geldt niet alleen voor de dames, maar ook de heren worden gevraagd hieraan mee te doen. Schroomt u niet hieraan mee te doen, want het geeft toch een leuke sfeer aan deze middag. Voor eenieder, die in klederdracht komt hebben wij een leuke verrassing. De muziek wordt opgeluisterd door de band NOCOMMOTION.

Voor onze visliefhebbers gaan wij een VISDAG vastleggen aan de forellenvijver in Geesteren. Bijzonderheden vermelden wij u in het volgende bulletin. Hoe meer zielen hoe meer vreugde toch. We prikken een datum voor de visdag. Eenieder kan op persoonlijke titel hieraan deelnemen. De snacks wordt u door de IKA aangeboden. Wij gaan ook een VLIEGERDAG organiseren als het weer en de wind ons gunstig is gezind. U krijgt hierover tijdig bericht.

Degene, die zich hebben opgegeven voor de busreis naar de TTF Den Haag op vrijdag 1 juni verzoek ik om tijdig uw betaling te regelen. Uw plaats in de bus is pas geldig als uw betaling door onze penningmeester is geregistreerd. Het bestuur hoopt u op deze busreis te mogen verwelkomen. Wij hebben al 36 aanmeldingen voor de BUSREIS en er kunnen nog 14 personen meegaan. De busreis gaat door! Wees er vlug bij want VOL=VOL. Bij voorbaat dank hiervoor.

Het komt regelmatig voor dat onze leden, die zich hebben opgegeven om de Koempoelan bij te wonen, zonder enige reden spontaan wegblijven. Dit heeft financiële consequenties voor onze vereniging. Bel vroegtijdig af als u verhinderd bent. Wij doen een beroep op uw mede verantwoordelijkheid om daardoor de financiële schade met z’n allen tot een minimum te beperken. Voor diegene die het aangaat, neemt hier goede nota van. Alvast bedankt.

De heer Theo Boiten van de Pelita houdt op deze Koempoelan spreekuur voor onze leden. U kunt dit voor de aanvang van de Koempoelan kenbaar maken. Wij hopen u op 27 mei a.s. van harte welkom te heten. Een goed humeur en een dosis enthousiasme maakt deze middag tot een succes.

Tot ziens!
Met vriendelijke groeten
Tony Kuschel, uw voorzitter.

Michel van RuyvenVan de voorzitter, mei 2018