Van de voorzitter, mei 2019

op 8 mei 2019

Meimaand:
• 4 mei dodenherdenking
• 5 mei Bevrijdingsdag;
• 12 mei Moederdag
• 26 mei Ika Koempoelan;
• 30 mei Hemelvaartsdag.

Deze mei-Koempoelan op zondag 26 mei a.s. leent zich uitstekend om weer een middag in traditionele Indische klederdracht op de Koempoelan te komen. Het geldt niet alleen voor de dames, maar ook de heren worden gevraagd hieraan mee te doen. Schroomt u niet hieraan mee te doen, want het geeft toch een leuke sfeer aan deze middag. Voor eenieder, die in klederdracht komt hebben wij een leuke verrassing. De muziek wordt opgeluisterd door de Ashuraband.

De verwendag voor onze 70-plussers wordt gehouden op zondag 1 september 2019. Degene, die in dit jaar 70 jaar zijn of worden en lid van onze Koempoelan zijn, alsmede de overige 70-plussers worden verzocht zich op te geven voor onze IKA-verwendag. Deze dag wordt u GRATIS aangeboden met uitzondering van uw consumpties. U dient zich wel op te geven bij Marten de Jonge voor 10 juni a.s. Wij hebben( 190 ) – 70-plussers! Dus wees er vlug bij en geef u tijdig op, want VOL=VOL. De maanden juli en augustus hebben wij geen Koempoelan! Reageer snel opdat uw bestuur in de maand juni het programma definitief kan opstellen. Bij voorbaat dank voor uw welwillende medewerking.

Te uwer informatie het volgende. Na een lange weg te hebben bewandeld en via een van onze leden heeft een aspirant penningmeester zich aangemeld. Na een eerste gesprek bleek dat de functie van penningmeester haar wel aanstaat. Ilse Bollemeijer is de afgelopen Koempoelan gestart met het inwerken bij de kassa. Verder zal zij zich verdiepen in het financiële proces van onze vereniging. Wij wensen haar veel succes toe.

Het komt regelmatig voor dat onze leden, die zich hebben opgegeven om de Koempoelan bij te wonen, zonder enige reden spontaan wegblijven. Dit heeft financiële consequenties voor onze vereniging. Bel vroegtijdig af als u verhinderd bent. Wij doen een beroep op uw mede verantwoordelijkheid om daardoor de financiële schade met z’n allen tot een minimum te beperken. Voor diegene die het aangaat, neemt hier a.u.b. goede nota van. Alvast bedankt Een goed humeur en een dosis enthousiasme maakt deze middag tot een succes.

Tot ziens! Met vriendelijke groeten.
Tony Kuschel, uw voorzitter

Michel van RuyvenVan de voorzitter, mei 2019