Van de voorzitter, november 2014

op 4 november 2014

De november koempoelan staat in het teken van onze traditionele MINI BAZAAR. Er hebben zich al diverse standhouders opgegeven. Verderop in het bulletin leest u meer hierover
Zeker wil ik U al nu op attenderen, dat voor de KERST koempoelan op 21 december 2014 een grote opkomst wordt verwacht. Wij hebben ons te houden aan het maximum aantal bezoekers in het wijkgebouw de Schelf vanwege de brandweervoorschriften. Natuurlijk willen wij u allen graag van harte welkom heten maar VOL=VOL. Weet u NU al zeker dat u de kerst koempoelan wilt bijwonen, geeft u dan vroegtijdig op en wacht niet te lang! Wij maken geen onderscheid tussen leden en niet-leden daar een ieder altijd heeft bijgedragen om onze koempoelan middagen tot een succes te maken. Dus: wie het eerste opgeeft is verzekerd van een plaats op onze kerstkoempoelan. Geeft u op bij Ron Burer.

Als geheugensteuntje nog even! Denkt u erom de contributie voor het volgend jaar (2015) voor 31 december a.s. te voldoen. Bij voorbaat onze dank hiervoor. De acceptgirokaarten zijn in bestelling en worden bij dit bulletin bijgevoegd. Indien het niet lukt dan wordt het in het december bulletin bijgevoegd. Degene, die geen gebruik maakt van de acceptgirokaart kan dus via internet bankieren aan ons overmaken.

Wij zijn benieuwd of we nog in aanmerking komen voor een gemeentelijke subsidie. Rondom klinken wederom geluiden dat de subsidiekraan is dichtgedraaid. Wij zullen ons beramen hoe het bestuur invulling gaat geven aan ons financieel beleid voor de komende jaren. Mocht u nog ideeën of suggesties hebben die de weggevallen subsidie zou kunnen compenseren dan zijn wij u daar zeer erkentelijk voor. Als het zover is dan komen wij op de ALV in februari met de nodige voorstellen. Denk met ons mee. Bij voorbaat dank!

De laatste maand van het jaar 2014 komt er aan. Uw bestuur heeft zich toch wederom ingezet om van iedere koempoelan-maand een geslaagde middag te maken. Natuurlijk wordt er achter de schermen veel nagedacht en geëvalueerd en streven wij naar verbetering. Tot dusver is uw bestuur erin geslaagd om iedere koempoelan tot een goed einde te brengen. Van deze gelegenheid wil ik als voorzitter al mijn bestuursleden en vrijwilligers complimenteren voor hun inzet en dat wij met z’n allen nog in lengte van jaren het voort bestaan van de IKA kunnen garanderen. Maar zeker wil ik alle bezoekers (leden en niet leden) bedanken voor uw trouwe bezoek op deze middagen. Zonder U opkomst is het toch geen feest! Wederom onze hartelijke dank.

Wij hopen u op de koempoelan van 30 november te mogen begroeten. Een goed humeur en een dosis enthousiasme maakt deze middag tot een succes! Tot ziens!

Met vriendelijke groeten ,
Tony Kuschel, uw voorzitter.

Michel van RuyvenVan de voorzitter, november 2014