Van de voorzitter, november 2015

op 4 november 2015

Deze maand houden we onze koempoelan met een MINI bazaar. De standhouders kunnen op de gebruikelijke wijze wederom zich opgeven bij Martin de Jonge. Verder wordt op 20 december onze Kerst-koempoelan gehouden. Het belooft weer een gezellige en sfeervolle kerstviering te worden.

De heer Boiten van de Stichting Pelita houdt op onze koempoelan een spreekuur. Allerhande vragen over de WUBO of WUV kunt u op onze oktober koempoelan tijdens het spreekuur aan dhr. Boiten voorleggen. U kunt dit vooraf aan het bestuur kenbaar maken bij aanvang van de koempoelan.

U heeft inmiddels de gebruikelijke ACCEPTGIROKAART ten behoeve van de contributie voor het jaar 2016 bij uw bulletin ontvangen. Wij verzoeken U om voor 31 december het bedrag over te maken opdat wij een beter overzicht kunnen verkrijgen van de ontvangen contributie over het afgelopen jaar 2015. Het voorkomt vele onnodige vragen op de Algemene Ledenvergadering in februari 2016.

Misschien wat aan de vroege kant, maar het is zeker niet verkeerd als u onze kerstkoempoelan wilt bezoeken dat u zich NU al opgeeft bij Ron Burer. Voorkom een teleurstelling en reageer snel. Bij voorbaat dank hiervoor.

De IKA-gelegenheidsband heeft veel plezier beleefd bij het optreden bij het jubileumfeest. Graag willen wij onze muzikale leden in de gelegenheid stellen om ook hieraan deel te nemen. Hebt u ambitie hiervoor dan verzoek ik u dit aan mij (Tony Kuschel) kenbaar te maken. Wij wachten uw aanmelding af. Onze oefenavond is gepland op de woensdagavond! De november koempoelan staat in het teken van onze traditionele MINI BAZAAR. Er hebben zich al diverse standhouders opgegeven.

Zeker wil ik U al nu op attenderen, dat voor de KERST koempoelan op 20 december 2015 een grote opkomst wordt verwacht. Wij hebben ons te houden aan het maximum aantal bezoekers in het wijkgebouw de Schelf vanwege de brandweervoorschriften. Natuurlijk willen wij u allen graag van harte welkom heten maar VOL=VOL. Weet u NU al zeker dat u de kerst koempoelan wilt bijwonen, geeft u dan vroegtijdig op en wacht niet te lang! Wij maken geen onderscheid tussen leden en niet-leden daar een ieder altijd heeft bijgedragen om onze koempoelan middagen tot een succes te maken. Dus: wie het eerste opgeeft is verzekerd van een plaats op onze kerstkoempoelan. Geeft u op bij Ron Burer.

Als geheugensteuntje nog even! Denkt u erom de contributie voor het volgend jaar(2016) voor 31 december a.s. te voldoen. Bij voorbaat onze dank hiervoor. De laatste maand van het jaar 2015 komt er aan. Uw bestuur heeft zich toch wederom ingezet om van iedere koempoelan-maand een geslaagde middag te maken. Natuurlijk wordt er achter de schermen veel nagedacht en geëvalueerd en streven wij naar verbetering. Tot dusver is uw bestuur erin geslaagd om iedere koempoelan tot een goed einde te brengen. Van deze gelegenheid wil ik als voorzitter al mijn bestuursleden en vrijwilligers complimenteren voor hun inzet en dat wij met z’n allen nog in lengte van jaren het voort bestaan van de IKA kunnen garanderen. Maar zeker wil ik alle bezoekers (leden en niet leden) bedanken voor uw trouwe bezoek op deze middagen. Zonder U opkomst is het toch geen feest! Wederom onze hartelijke dank.

Wij hopen u op de koempoelan van 29 november te mogen begroeten. Een goed humeur en een dosis enthousiasme maakt deze middag tot een succes! Tot ziens!

Met vriendelijke groeten
Tony Kuschel, uw voorzitter

Michel van RuyvenVan de voorzitter, november 2015