Van de voorzitter, november 2019

op 14 november 2019

De november Koempoelan op 24 november a.s. staat in het teken van onze traditionele MINI BAZAAR. Er hebben zich al diverse standhouders opgegeven. De opbrengst van diverse standhouders gaat naar goede doelen. Uw steun wordt zeer gewaardeerd. Verderop in het bulletin leest u meer hierover.

Verder wordt op 22 december onze Kerstkoempoelan gehouden. Het belooft weer een gezellige en sfeervolle kerstviering te worden. Misschien wat aan de vroege kant, maar het is zeker niet verkeerd als u onze Kerstkoempoelan wilt bezoeken dat u zich NU al opgeeft bij Martin de Jonge. Voorkom een teleurstelling en reageer snel. Bij voorbaat dank hiervoor.

Zeker wil ik U al nu op attenderen, dat voor de KERST Koempoelan op 22 december 2019 een grote opkomst wordt verwacht. Wij hebben ons te houden aan het maximumaantal bezoekers in het wijkgebouw de Schelf vanwege de brandweervoorschriften. Natuurlijk willen wij u allen graag van harte welkom heten maar VOL=VOL. Weet u NU al zeker dat u de kerst Koempoelan wilt bijwonen, geeft u dan vroegtijdig op en wacht niet te lang! Wij maken geen onderscheid tussen leden en niet-leden daar eenieder altijd heeft bijgedragen om onze Koempoelan middagen tot een succes te maken. Dus: wie het eerste opgeeft is verzekerd van een plaats op onze Kerstkoempoelan. Geeft u zich op bij Martin de Jonge. Als geheugensteuntje nog even het volgende! Denkt u erom de contributie voor het volgend jaar (2020) voor 1 December a.s. te voldoen. Bij voorbaat onze dank hiervoor.

De laatste maand van het jaar 2019 komt eraan. Uw bestuur heeft zich toch wederom ingezet om van iedere Koempoelan-maand een geslaagde middag te maken. Natuurlijk wordt er achter de schermen veel nagedacht en geëvalueerd en streven wij naar verbetering. Tot dusver is uw bestuur erin geslaagd om iedere Koempoelan tot een goed einde te brengen. Van deze gelegenheid wil ik als voorzitter al mijn bestuursleden en vrijwilligers complimenteren voor hun inzet en dat wij met z’n allen nog in lengte van jaren het voortbestaan van de IKA kunnen garanderen. Maar zeker wil ik alle bezoekers (leden en niet leden) bedanken voor uw trouwe bezoek op deze middagen. U bent van harte welkom op onze Koempoelans. Zonder U opkomst is het toch geen feest! Wederom onze hartelijke dank. Wij hopen u op de Koempoelan van 24 november te mogen begroeten.

Een goed humeur en een dosis enthousiasme maakt deze middag tot een succes! Tot ziens!

Met vriendelijke groeten
Tony Kuschel, uw voorzitter

Michel van RuyvenVan de voorzitter, november 2019