Van de voorzitter, oktober 2014

op 29 oktober 2014

Het laatste kwartaal van het jaar 2014 is aangebroken. Volgende maand houden we onze koempoelan met een MINI bazaar. De standhouders kunnen op de gebruikelijke wijze wederom zich opgeven bij Martin de Jonge. Verder wordt op 21 december onze Kerst-koempoelan gehouden. Het belooft weer een gezellige en sfeervolle kerstviering te worden. LET OP! Op zondag 26 oktober (onze koempoelan-middag) is het einde van de zomertijd en dan gaat de klok 1(één) uur terug! Neem hiervan notitie opdat u op tijd bij de koempoelan aanwezig bent. De heer Boiten van de Stichting Pelita houdt op onze koempoelan een spreekuur. Allerhande vragen over de WUBO of WUV kunt u op onze oktober koempoelan tijdens het spreekuur aan dhr. Boiten voorleggen. U kunt dit vooraf aan het bestuur kenbaar maken bij aanvang van de koempoelan.

Binnenkort ontvangt u de gebruikelijke ACCEPTGIROKAART ten behoeve van de contributie voor het jaar 2015. Wij verzoeken U om voor 31 december het bedrag over te maken opdat wij een beter overzicht kunnen verkrijgen van de ontvangen contributie over het afgelopen jaar 2014. Het voorkomt vele onnodige vragen op de Algemene Ledenvergadering in februari 2015.

Misschien wat aan de vroege kant, maar het is zeker niet verkeerd als u onze kerstkoempoelan wilt bezoeken dat u zich NU al opgeeft bij Ron Burer. Voorkom een teleurstelling en reageer snel. Bij voorbaat dank hiervoor. De IKA-gelegenheidsband heeft veel plezier beleefd bij het optreden in juni jl. Graag willen wij onze muzikale leden in de gelegenheid stellen om ook hieraan deel te nemen. Hebt u ambitie hiervoor dan verzoek ik u dit aan mij (Tony Kuschel) kenbaar te maken. Wij wachten uw aanmelding af. Onze oefenavond is gepland op de woensdagavond! Wij hopen u op de koempoelan van 26 oktober (denk aan de zomertijd!) te mogen begroeten. Een goed humeur en een dosis enthousiasme maakt deze middag tot een succes! Tot ziens!

Michel van RuyvenVan de voorzitter, oktober 2014