Van de voorzitter, oktober 2015

op 4 november 2015

Het laatste kwartaal van het jaar 2015 is aangebroken. Volgende maand houden we onze koempoelan met een MINI bazaar. De standhouders kunnen op de gebruikelijke wijze wederom zich opgeven bij Martin de Jonge. Verder wordt op 20 december onze Kerst-koempoelan gehouden. Het belooft weer een gezellige en sfeervolle kerstviering te worden.

De heer Boiten van de Stichting Pelita houdt op onze koempoelan een spreekuur. Allerhande vragen over de WUBO of WUV kunt u op onze oktober koempoelan tijdens het spreekuur aan dhr. Boiten voorleggen. U kunt dit vooraf aan het bestuur kenbaar maken bij aanvang van de koempoelan. Binnenkort ontvangt u de gebruikelijke ACCEPTGIROKAART ten behoeve van de contributie voor het jaar 2016. Wij verzoeken U om voor 31 december het bedrag over te maken opdat wij een beter overzicht kunnen verkrijgen van de ontvangen contributie over het afgelopen jaar 2015. Het voorkomt vele onnodige vragen op de Algemene Ledenvergadering in februari 2016. Misschien wat aan de vroege kant, maar het is zeker niet verkeerd als u onze kerstkoempoelan wilt bezoeken dat u zich NU al opgeeft bij Ron Burer. Voorkom een teleurstelling en reageer snel. Bij voorbaat dank hiervoor.

Met ingang van de oktober koempoelan wordt er GEEN Indische snacks meer bij de koffie geserveerd. Hiervoor in de plaats komt een KOFFIE-koekje. De cateraars hebben in de afgelopen jaren hun bijdrage geleverd door de snacks bij de koffie GRATIS aan te bieden. Gelet op het toenemende bezoekersaantal is het niet meer verantwoord om van de cateraars te verlangen deze geste te blijven doen. Het bestuur dankt de cateraars bij deze voor hun sponsering in natura op deze wijze in de afgelopen jaren. Wij hopen dat u hiervoor begrip heeft. Onze dank bij voorbaat.

Langs deze weg wil ik alle bestuursleden en alle vrijwilligers en de cateraars bedanken voor hun inzet voor ons JUBILEUMFEEST. Ook onze gasten bedankt voor jullie aanwezigheid. Het mag wederom als een geslaagde viering van ons 5e lustrum te boek staan. Hartelijk dank allemaal.

Wij hopen u op de koempoelan van 25 oktober (denk aan de zomertijd!) te mogen begroeten. Een goed humeur en een dosis enthousiasme maakt deze middag tot een succes! Tot ziens!

Met vriendelijke groet,
Tony Kuschel, uw voorzitter.

Michel van RuyvenVan de voorzitter, oktober 2015