Van de voorzitter, oktober 2016

op 4 oktober 2016

Het laatste kwartaal van het jaar 2016 is aangebroken. In de maand november houden we onze koempoelan met een MINI bazaar. De standhouders kunnen op de gebruikelijke wijze wederom zich opgeven bij Martin de Jonge.
Verder wordt op 18 december onze Kerst-koempoelan gehouden. Het belooft weer een gezellige en sfeervolle kerstviering te worden. Misschien wat aan de vroege kant, maar het is zeker niet verkeerd als u onze Kerstkoempoelan wilt bezoeken dat u zich in OKTOBER al opgeeft bij Peter Camerik. Voorkom een teleurstelling en reageer snel. Bij voorbaat dank hiervoor.

LET OP! Op zondag 30 oktober (onze koempoelan-middag) is het einde van de zomertijd en dan gaat de klok 1(één) uur terug! Neem hiervan notitie opdat u op tijd bij de koempoelan aanwezig bent.

De heer Boiten van de Stichting Pelita houdt op onze koempoelan een spreekuur. Allerhande vragen over de WUBO of WUV kunt u op onze oktober koempoelan tijdens het spreekuur aan dhr. Boiten voorleggen. U kunt dit vooraf aan het bestuur kenbaar maken bij aanvang van de koempoelan.

Binnenkort ontvangt u de gebruikelijke ACCEPTGIROKAART (Voor diegene, die geen automatische incasso hebben aangegeven) ten behoeve van de contributie voor het jaar 2017. Wij verzoeken U om voor 31 december het bedrag over te maken opdat wij een beter overzicht kunnen verkrijgen van de ontvangen contributie over het afgelopen jaar 2016. Het voorkomt vele onnodige vragen op de Algemene Ledenvergadering in februari 2017.

Onder voorbehoud wordt op deze koempoelan een Indische modeshow gehouden. Een demonstratie van allerhande kabaja’s. De modeshow wordt gehouden door Aryani Collection.

Wij hopen u op de koempoelan van 30 oktober (denk aan de zomertijd!) te mogen begroeten. Een goed humeur en een dosis enthousiasme maakt deze middag tot een succes! Tot ziens!

Met vriendelijke groet, Tony Kuschel, uw voorzitter.

Michel van RuyvenVan de voorzitter, oktober 2016