Van de voorzitter, oktober 2018

op 5 oktober 2018

Het laatste kwartaal van het jaar 2018 is aangebroken. In de maand november houden we onze Koempoelan met een MINI bazaar. De standhouders kunnen op de gebruikelijke wijze wederom zich opgeven bij Martin de Jonge.

Verder wordt op 16 december onze Kerstkoempoelan gehouden. Het belooft weer een gezellige en sfeervolle kerstviering te worden. Misschien wat aan de vroege kant, maar het is zeker niet verkeerd als u onze kerstkoempoelan wilt bezoeken dat u zich in NOVEMBER al opgeeft bij Martin de Jonge. Voorkom een teleurstelling en reageer snel. Bij voorbaat dank hiervoor.

LET OP! Op zondag 28 oktober (onze Koempoelan-middag) is het einde van de zomertijd en dan gaat de klok 1(één) uur terug! Neem hiervan notitie opdat u op tijd bij de Koempoelan aanwezig bent. De heer Boiten van de Stichting Pelita houdt op onze Koempoelan een spreekuur. Allerhande vragen over de WUBO of WUV kunt u op onze oktober Koempoelan tijdens het spreekuur aan dhr. Boiten voorleggen. U kunt dit vooraf aan het bestuur kenbaar maken bij aanvang van de Koempoelan.

In de maand november ontvangt u de gebruikelijke aankondigingsbrief (Voor diegene, die geen automatische incasso hebben aangegeven) ten behoeve van de contributie voor het jaar 2019. Wij verzoeken U om voor 1 december het bedrag over te maken opdat wij een beter overzicht kunnen verkrijgen van de ontvangen contributie over het afgelopen jaar 2018. Het voorkomt vele onnodige vragen op de Algemene Ledenvergadering in februari 2019.

Terugkomend op de IKA-visdag in oktober. Wij nodigen onze vis vrienden uit om op zondag 21 Oktober 2019 aan de Forellenvijver in Geesteren aanwezig te zijn om 12.00 ’s-Middags. Nogmaals: wij huren geen visvijver. Eenieder gaat op eigen titel zijn eigen vijver uit kiezen. De viscommissie noteert wie er in IKA verband deelneemt en zorgt dat eenieder van snacks wordt voorzien. Na afloop dingt u mee aan de prijsuitreiking. Noteer deze datum!

Voor de openstaande VACATURE voor penningmeester is door onze leden nog niet op gereageerd naar aanleiding van het bericht in het voorgaande bulletin. Het is noodzakelijk dat er scheiding komt in de functie voorzitter en penningmeester. Neem hier goede nota van Wij hopen u op de Koempoelan van 28 oktober (denk aan de zomertijd!) te mogen begroeten. Een goed humeur en een dosis enthousiasme maakt deze middag tot een succes!

Tot ziens!
Met vriendelijke groet Tony Kuschel, uw voorzitter

Michel van RuyvenVan de voorzitter, oktober 2018