Van de voorzitter, oktober 2019

op 18 oktober 2019

Het laatste kwartaal van het jaar 2019 is aangebroken. In de maand november houden we onze Koempoelan met een MINI-bazaar. De standhouders kunnen op de gebruikelijke wijze wederom opgeven bij Martin de Jonge.

Verder wordt op 22 december onze Kerst-koempoelan gehouden. Het belooft weer een gezellige en sfeervolle kerstviering te worden.

LET OP! Op zondag 27 oktober (onze Koempoelan-middag) is het einde van de zomertijd en dan gaat de klok 1(één) uur terug! Neem hiervan notitie opdat u op tijd bij de Koempoelan aanwezig bent.

In de maand november ontvangt u de gebruikelijke aankondigingsbrief (Voor diegene, die geen automatische incasso hebben aangegeven) ten behoeve van de contributie voor het jaar 2020. Wij verzoeken U om voor 1 december het bedrag over te maken opdat wij een
beter overzicht kunnen verkrijgen van de ontvangen contributie over het afgelopen jaar 2019. Het voorkomt vele onnodige vragen op de

Algemene Ledenvergadering in februari 2020. Misschien wat aan de vroege kant, maar het is zeker niet verkeerd als u onze kerstkoempoelan wilt bezoeken dat u zich in NOVEMBER al opgeeft bij Martin de Jonge. Voorkom een teleurstelling en reageer snel. Bij voorbaat dank hiervoor.

De VERWENDAG op 1 september jl. is door 160 personen bezocht. Het bestuur heeft heel veel adhesiebetuigingen aangehoord. Wij hopen dit nog in lengte van jaren te mogen organiseren. Allen bedankt voor uw aanwezigheid op deze dag.

Uw bestuur heeft geconstateerd dat in de afgelopen maanden het bezoekersaantal drastisch is afgenomen. Doordat onze vaste lasten hoger zijn dan onze inkomsten (door een grote afwezigheid van vele leden om welke reden dan ook) hebben wij nu al onze financiële reserves moeten benutten om onze uitgaven te kunnen normaliseren.

Wij gaan op 17 oktober met ons bestuur bespreken hoe wij voor het jaar 2020 een bezuinigingsplan kunnen opstellen om onze vereniging weer uit deze financiële situatie te krijgen.

Wij komen hier later op terug en informeren u in de komende bulletins. U bent allen van harte welkom op onze Koempoelan. Zonder uw aanwezigheid zal het bestaan van onze Koempoelan worden bedreigd. Tot zover onze financiële situatie.

Wij hopen u op de Koempoelan van 27 oktober (denk aan de zomertijd!) te mogen begroeten. Een goed humeur en een dosis enthousiasme maakt deze middag tot een succes!

Tot ziens! Met vriendelijke groet
Tony Kuschel, uw voorzitter

Michel van RuyvenVan de voorzitter, oktober 2019