Van de voorzitter, september 2014

op 4 september 2014

De vakantiemaanden juli en augustus is weer achter de rug. Wij zijn blij met de grote opkomst van de afgelopen maanden. Aan allen onze welgemeende dank. Ik hoop dat u een fijne vakantie achter de rug heeft of misschien in het najaar nog te goed houdt en dat wij allen in een goede gezondheid moge verkeren. Het jaar 2014 is alweer bijna voorbij. Nog vier maanden te gaan en wij leven dan al in 2015. Ja. In 2015 bestaan wij 25 jaar! Voor het laatste kwartaal van dit jaar hebben wij nog als activiteit de MINI BAZAAR in november en de KERSTKOEMPOELAN in december. Aan de aspirant standhouders voor onze mini bazaar het verzoek om tijdig bij Peter Cameric op te geven als u hieraan wilt deelnemen. Het zal voor een ieder duidelijk moge zijn, dat wij onze leden in de gelegenheid stellen om met iets origineels op de mini bazaar te staan. Wij hebben een beperkt aantal standplaatsen…dus wacht niet te lang en geef u tijdig op.

In het bulletin van oktober zullen we vast een oproep doen voor de aanmelding van onze kerstkoempoelan. Het is ieder jaar, dat onze leden zich NIET tijdig opgeven. Voorkom a.u.b. een teleurstelling. Wij komen later hierop terug. Op onze september koempoelan wordt de middag muzikaal opgeluisterd door de band NUSANTARA o.l.v. Ben Adriaans.
Verderop in dit bulletin vindt u informatie over de activiteiten van de RESIDENTIE Buitenzorg. U kunt op eigen titel contact opnemen met deze organisatie. Bij voldoende animo hiervoor kan informatie op een van onze koempoelans tot een van de mogelijkheden behoren. Het IKA-bestuur wilt U deze informatie niet onthouden. Veel succes met uw aanmelding bij voorbaat. De benaderde Gospelgroep voor de kerstkoempoelan heeft tijdig kenbaar gemaakt, dat zij niet op de 21e december (wegens omstandigheden) kunnen optreden. Er zal naarstig worden gezocht naar een alternatieve gospelgroep.

Wij hopen u op de koempoelan van 28 september te mogen begroeten. Een goed humeur en een dosis enthousiasme maakt deze middag tot een succes! Tot ziens!

Met vriendelijke groeten
Tony Kuschel, uw voorzitter.

Michel van RuyvenVan de voorzitter, september 2014