Van de voorzitter, september 2018

op 14 september 2018

Van de voorzitter,
De vakantiemaanden juli en augustus zijn weer achter de rug. Wij zijn blij met de grote opkomst van de afgelopen maanden. Aan allen onze welgemeende dank. Ik hoop dat u een fijne vakantie achter de rug heeft of misschien in het najaar nog te goed houdt en dat wij allen in een goede gezondheid moge verkeren.

Voor de Pasargangers nog een volgende mededeling: De Pasar Malam Enschede is van 28 september t/m 30 september 2018. De laatste dag valt samen met onze Koempoelan middag! De juni Koempoelan werd opgeluisterd door de IKA-gelegenheidsband. Wij danken onze muzikale leden voor hun bijdrage. Het mag weer een geslaagd optreden worden genoemd. Hartelijk dank. Mocht u interesse hebben in het bijwonen van de repetities (vanaf november) op de woensdagavond in het scheidsrechters gebouw op de Riet dan bent u van harte welkom.

De contributie-inning voor het jaar 2019 komt weer aan de orde. Volgende maand (oktober) krijgt u hierover bericht hetzij per email of per post hoe u uw contributie gaat betalen. Het is de bedoeling dat u allen voor 1 december uw contributie heeft betaald opdat wij de boekhouding eind december kunnen afsluiten. Neem hiervan goede nota en bij voorbaat onze dank hiervoor.

Te uwer informatie het volgende. Namens de Indische Gemeenschap heeft de IKA haar deelneming betuigt door het leggen van een bloemstuk bij de 4 mei herdenking in Almelo en de herdenking op 14 augustus van de Almelose gesneuvelden in Zuidoost-Azië. In Enschede op 15 augustus ter na gedachtenis aan de slachtoffers in de Indische Archipel.

De VISDAG in IKA-verband. Het organisatieteam van de IKA-visdag heeft het afgelopen jaar een teleurstellende ervaring gehad met het organiseren hiervan. De kosten van de afgehuurde vijver, die door de vissers zou worden opgebracht was niet toereikend, aangezien de opkomst enorm was tegen gevallen. Wij gaan wel een visdag organiseren maar huren géén vijver vooraf. Wij kondigen in oktober op een zondag een visdag aan. Eenieder die hieraan wilt meedoen is van harte welkom en zoekt zelf een vijver uit tegen betaling bij de eigenaar. De IKA zorgt voor de snacks en stelt prijzen voor de winnaars ter beschikking.

Dus volgende maand hoort u welke zondag in oktober wij gaan vaststellen. Zegt het voort aan uw kennissen en vrienden. Het beloofd een gezellige dag te worden. Wij hopen u op onze Koempoelan van 30 september te mogen begroeten. Een goed humeur en een dosis enthousiasme maakt deze middag tot een succes!

Tot ziens! Met vriendelijke groeten
Tony Kuschel, uw voorzitter

Michel van RuyvenVan de voorzitter, september 2018