Van de voorzitter, september 2016

on 9 september 2016

De vakantiemaanden juli en augustus zijn weer achter de rug. Wij zijn blij met de grote opkomst van de afgelopen maanden. Aan allen onze welgemeende dank. Ik hoop dat u een fijne vakantie achter de rug heeft of misschien in het najaar nog te goed houdt en dat wij allen in een goede gezondheid moge verkeren.

Wij hebben in de maand juli aan alle leden een enquêteformulier gezonden met het verzoek dit formulier ingevuld aan ons te retourneren. Velen onder U hebben hier gehoor aangegeven doch de response is niet wat we ervan verwacht hadden. (Slechts 60% heeft gereageerd). Mogelijk bent u door de vakantie of andere omstandigheden het vergeten. Wij verzoeken u nogmaals (voor diegene die het vergeten zijn) dit alsnog in te vullen en naar Martin de Jonge te versturen. Bij voorbaat onze hartelijke dank hiervoor.

1e Wij willen weten, wie er op de vaste lijst vermeld wilt worden e.e.a. met de te bestellen maaltijden voor de koempoelan. verderop in dit NB zijn de namen weergegeven, ter controle voor diegene die zich al opgegeven hebben. 2e Ook willen wij in beeld brengen wie van de leden het op prijs stelt om het Nieuwsbulletin digitaal te ontvangen en daarvoor hebben wij uw e-mailadres dringend nodig.

3e En tot slot willen wij overgaan tot automatische incasso voor inning van de contributie voor het jaar 2017. Uw toestemming en uw bank-of girorekening hebben wij daarbij nodig. Andere overboekingen – zelf overmaken of door middel van acceptgiro willen wij ook weten. DUS vul het enquêteformulier in en stuur het alsnog op.

De Pasar Malam Enschede is van 30 september t/m 2 oktober. De IKA staat weer op de pasar met onze Historie wand. ”Ontdek je roots” Verderop in dit bulletin vindt u nadere gegevens van de Pasar Malam Enschede.

Op 1 oktober viert de Schelf haar 40 jarig bestaan van het wijkcentrum. Het bestuur zal daarbij aanwezig zijn en mogelijk nog een bijdrage leveren aan een activiteit.

Wij hopen u op onze koempoelan van 25 september te mogen begroeten. Een goed humeur en een dosis enthousiasme maakt deze middag tot een succes!

Met vriendelijke groet, Tony Kuschel, uw voorzitter.

Michel van RuyvenVan de voorzitter, september 2016