Verhoging prijs snacks per 1 april 2019

op 11 maart 2019

Op verzoek van beide cateraars om de snacks met ingang van de maand april met 0.15 eurocent te verhogen. De snacks kost dan niet 1.25 maar 1.40 euro. De snacks bij de koffie wordt niet 0.70 maar 0.75 per stuk. Doordat de Btw is verhoogd van 6 naar 9% is de inkoop van de ingrediënten duurder geworden.

In de ALV is hiervan eveneens melding gemaakt. Wij hopen u voor zover hiervan in kennis te hebben gesteld. Namens de beide cateraars, bedankt voor uw welwillende medewerking in deze.

Michel van RuyvenVerhoging prijs snacks per 1 april 2019